نویسنده = گوپتا، بینا
تعداد مقالات: 1
1. ناگارجوُنه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 117-124

بینا گوپتا؛ علیرضا شجاعی