نویسنده = س. هاکه دا، یوشیتو
تعداد مقالات: 1
1. معرفى کتاب بیدارى ایمان در مهایانه منسوب به اَشوَه گوشَه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 209-226

یوشیتو س. هاکه دا؛ ع پاشایی