نویسنده = عارف زاده، الیاس
تعداد مقالات: 1
1. خداى سه گانه در کتاب مقدس وظهور راست کیشى

دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 89-116

رابرت ویلکن؛ الیاس عارف زاده