نویسنده = قنبری، حسن
تعداد مقالات: 3
1. مسیحیت و مدرنیته به روایت هانس کونگ

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 87-112

حسن قنبری


2. مسیحیت و اخلاق

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 123-140

کیت وارد؛ حسن قنبری


3. معنویت و الهیات

دوره 3، نهم و دهم، تابستان 1380، صفحه 243-272

فیلیپ شلدراک؛ حسن قنبری