نویسنده = حسینی، سید حسن
تعداد مقالات: 2
1. دانش نامه دین (دائو، سپنته آرمئی تی، مطرّفیه)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1382، صفحه 199-206

ابوالفضل شجاعی؛ سید حسن حسینی؛ محمد کاظم رحمتی


2. توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 165-182

سید حسن حسینی