نویسنده = صدر، امام موسی
تعداد مقالات: 2
1. تقریب مذاهب اسلامى; گامى به پیش

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 129-134

امام موسی صدر؛ حمیدرضا شریعتمداری


2. ادیان در خدمت انسان

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 35-46

امام موسی صدر؛ حمیدرضا شریعتمداری