نویسنده = جعفریان، رسول
تعداد مقالات: 1
1. نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنت

دوره 2، شماره 5، بهار 1379، صفحه 145-177

رسول جعفریان