نویسنده = گریفیتس، پل.جی
تعداد مقالات: 1
1. زمینه هاى بحث فلسفى در آیین بودا

دوره 2، شماره 5، بهار 1379، صفحه 132-144

پل.جی گریفیتس؛ خلیل قنبری