نویسنده = پاشایی، علی
تعداد مقالات: 2
1. بنیاد اندیشگىِ مَنْدَلَه

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 109-126

جوزپه توچی؛ علی پاشایی


2. دانش نامه دین آمیدا، بوداسف، ژزوئیتها و ...

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 215-227

علی پاشایی؛ عبدالرحیم سلیمانی