نویسنده = جی. وین رایت، ویلیام
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌های بحث فلسفی در مسیحیّت

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 151-160

ویلیام جی. وین رایت؛ عبدالرحیم سلیمانی