نویسنده = معتمدی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. انجیل توماس به روایت کشفیات نجع حمادى

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 135-150

منصور معتمدی