نویسنده = اسمارت، نینان
تعداد مقالات: 1
1. زمینه هاى بحث فلسفى در آیین هندو

دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 215-230

نینان اسمارت؛ علی موحدیان