نویسنده = فرزین، رضا
تعداد مقالات: 1
1. وحى و نبوت یهودى

دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 51-64

رضا فرزین