نویسنده = گریفین، دیوید ری
تعداد مقالات: 1
1. خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 85-98

دیوید ری گریفین؛ محمد حقانی فضل