نویسنده = گودرزی، آرش
تعداد مقالات: 1
1. اشتراکات و افتراقات خاندان‌های اهل حق

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 63-84

آرش گودرزی؛ مهدی عسگری