نویسنده = جعفرطیاری، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه

دوره 18، شماره 71، زمستان 1395، صفحه 25-40

مصطفی جعفرطیاری؛ محمدعلی شبانی