نویسنده = سلیمانى، عبدالرحیم
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد عقیدتى و تاریخى ماجراى صلیب در عهد جدید و قرآن

دوره 10، شماره 39، پاییز 1387، صفحه 105-142

عبدالرحیم سلیمانى