نویسنده = جعفری، محمد عیسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه ابن‌عربی در مسئلة جبر و اختیار

دوره 11، شماره 41، بهار 1388، صفحه 73-96

محمد عیسی جعفری