نویسنده = کرین بروک، فیلیب
تعداد مقالات: 1
1. یزیدیان و اهل حق کردستان

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 119-142

فیلیب کرین بروک؛ سید سعیدرضا منتظری