نویسنده = ادهمی، سیامک
تعداد مقالات: 1
1. دربارة زرتشتیان و معتزله

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 161-170

سیامک ادهمی؛ سیدسعیدرضا منتظری