نویسنده = ترایب، آنتونی
تعداد مقالات: 1
1. آیین بودای تَنترَه‌یانه

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 137-160

آنتونی ترایب؛ ملیحه معلم