نویسنده = خوش‌منش، ابولفضل
تعداد مقالات: 1
1. خوانش قرآنی و اسطوره‌ای: نمونة زن، آب و درخت

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 89-114

ابولفضل خوش‌منش