نویسنده = پزشکی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. کرمه و سمساره در آیین جینه

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 127-150

وحید پزشکی