نویسنده = فلاحی، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. دین پژوهی تطبیقی؛ نگاهی تاریخی

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 173-190

جعفر فلاحی


2. تاریخ ادیان، تمهیدی برای تعامل ادیان

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 75-102

فریدریش هایلر؛ جعفر فلاحی