نویسنده = شهبازی، علی
تعداد مقالات: 3
1. تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 67-88

راجر.جی کارلس؛ علی شهبازی


3. فلسفة آباء کلیسا

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 195-212

علی شهبازی