نویسنده = لی جِینگ، سیوئه
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 99-114

سیوئه لی جِینگ؛ محمدحسین محمدپور