نویسنده = نصرتیان، رئوف
تعداد مقالات: 1
1. آموزه یگانگی خدا در یهودیت

دوره 15، شماره 60، زمستان 1392، صفحه 71-90

لوئیس جیکبز؛ رئوف نصرتیان