نویسنده = الهلالی، عماد
تعداد مقالات: 1
1. تاریخ جنبش فمنیسم در یهودیت

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 151-172

جعفر هادی حسن؛ عماد الهلالی؛ یونس سروری سرای