نویسنده = هاشمی، اشرف
تعداد مقالات: 2
1. فمینیسم، جنسیت، و الاهیات

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 129-160

راشل موئرس؛ مهدی لک‌زایی؛ اشرف هاشمی


2. تدابیر جنسیتی کتاب مقدس: رجولیت ابراهیم

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 89-108

دبورا اف. سویر؛ مهدی لک‌زایی؛ اشرف هاشمی