نویسنده = آقایی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. قربانی در آیین یهود

دوره 14، شماره 53، بهار 1391، صفحه 53-78

احمد آقایی