نویسنده = اسحاقی، فاطمه سادات
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی پهلوی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 155-166

فاطمه سادات اسحاقی