نویسنده = اف. سویر، دبورا
تعداد مقالات: 1
1. تدابیر جنسیتی کتاب مقدس: رجولیت ابراهیم

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 89-108

دبورا اف. سویر؛ مهدی لک‌زایی؛ اشرف هاشمی