نویسنده = ایازی، سید محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. تمثیل‌های عیسی در اناجیل و قرآن با تأکید بر زبان ابلاغی

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 51-88

مهدی قاسمی؛ سید محمدعلی ایازی


2. مبانی تأویلات باطنی شهرستانی در مفاتیح الاسرار

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 59-84

سید محمدعلی ایازی