نویسنده = مفتاح، احمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. عیسای ناصری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 165-182

احمد رضا مفتاح


2. پولس و گسترش مسیحیت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 93-122

هانس کونگ؛ احمد رضا مفتاح