نویسنده = عارف زاده، الیاس
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات ارتدوکس در ایران در گفتگو با دکتر الیاس عارف زاده

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-22

الیاس عارف زاده


2. شوراهای جهانی مسیحی و گسست کلیساها

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-72

الیاس عارف زاده