نویسنده = عقیلی(العکیلی)، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. زن در اندیشه جنبش‌های اسلامی معاصر در مشرق عربی

دوره 20، شماره 75، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-146

فاطمه عقیلی(العکیلی)؛ بشار حسن یوسف