نویسنده = ملانوری، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. محمد بن حسن صفّار؛ غالی یا متهم به غلوّ

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 5-22

محمدرضا ملانوری


2. مفهوم‌شناسی بدعت و بدعت‌گذاران نزد عالمان شیعی و سنی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 97-120

محمدرضا ملانوری