نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بار، جیمز مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • بخشنده، حمید فرجام‌شناسی فردی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 87-110]
 • بخشنده، طیبه فرجام‌شناسی فردی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 87-110]

پ

ج

 • جعفرطیاری، مصطفی بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 25-40]
 • جیمز اُکانر، توماس ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]

ح

 • حقانی فضل، محمد خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 85-98]

خ

ز

 • زعفرانی، فهیمه خداوند، حافظه و زیبایی؛ تحلیلی مانوی از اعترافات آگوستین، دفتر دهم، باب‌های یکم تا سی‌وهشتم [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]

س

 • ستارزاده، وحید گزارشی از کتاب تغییر راست‌کیشانه متن مقدس تأثیر مناقشات اولیه مسیح‌شناختی بر متن عهد جدید [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 223-249]
 • سسیس، ریچارد شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]

ش

 • شاکری سلماسی، مجید بازخوانی دیدگاه‌های رجالی نجاشی درباره متکلمان امامی کوفه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 23-44]
 • شبانی، محمدعلی بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 25-40]
 • شعبان، زینب خودم را گم کرده‌ام رؤیای پروانه جوانگ‌زه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 201-222]

ص

 • صدری، امیر عماد الدین مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • صفری، وحید امید مسیحی و مسئله اسطوره‌زدایی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • صمیمی، پیمان بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 63-86]

ع

 • عسگری، مهدی اشتراکات و افتراقات خاندان‌های اهل حق [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]

غ

ک

 • کیپر، جردن شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • کلبرگ، اتان مطالعات جهان غرب در باره تشیع [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 43-62]
 • کومار، پراتاپ بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 63-86]

گ

 • گریفین، دیوید ری خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 85-98]
 • گودرزی، آرش اشتراکات و افتراقات خاندان‌های اهل حق [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]

ل

 • لک‌زایی، مهدی فمینیسم، جنسیت، و الاهیات [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 129-160]
 • لِویس، سی اس. سرسختی در باور [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]

م

 • مکارول، پام ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • میکز، الیزابت ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • ملانوری، محمدرضا محمد بن حسن صفّار؛ غالی یا متهم به غلوّ [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 5-22]
 • ملکی (جلال‌الدین)، محمد ابزار و منابع معرفت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 5-28]
 • منتظری، سید سعید رضا مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • مهجور، علی شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • مهدوی راد، مهاجر بررسی تأثیر دعا بر گرایش‌های متعالی انسان از نظر شیعه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 29-42]
 • موئرس، راشل فمینیسم، جنسیت، و الاهیات [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 129-160]

و

 • وان اورت، یوهانس خداوند، حافظه و زیبایی؛ تحلیلی مانوی از اعترافات آگوستین، دفتر دهم، باب‌های یکم تا سی‌وهشتم [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • وحیدی، شهاب‌الدین ابزار و منابع معرفت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 5-28]

ه

ی

 • یوآ، جی هوآ خودم را گم کرده‌ام رؤیای پروانه جوانگ‌زه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 201-222]