نمایه نویسندگان

ب

ج

  • جوادی(صفری)، قاسم آیه «وَمَا کنَّا مُعَذِّبِینَ» از دیدگاه علمای مذاهب (طبرسی، زمخشری، فخرالدین رازی، ابن‌قیم جوزیه) [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 5-16]

د

  • دباغی، حیدر اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 17-44]

ش

م

  • محمدی مظفر، محمد حسن اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 17-44]
  • مدبر چهاربرج، محمد جلوه‌های آموزه قدیس در زندگی مؤمنان ارتدوکس روسی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 45-62]
  • میرزایی، محسن درباره گاهشماری جشن‌های زردشتی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 63-107]