نمایه نویسندگان

ب

 • بخشنده، حمید دوزخ در کتاب مقدس و الاهیات مسیحی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 147-160]
 • بخشنده، طیبه دوزخ در کتاب مقدس و الاهیات مسیحی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 147-160]

ح

 • حسن یوسف، بشار زن در اندیشه جنبش‌های اسلامی معاصر در مشرق عربی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 119-146]
 • حقانی فضل، محمد سنت در کلیسای باستان [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 23-46]
 • حکیمی فر، خلیل نودینی شیعیان آفریقای شرقی: بررسی میدانی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 5-33]

س

 • ستارزاده، وحید گزارشِ کتاب شرق یونانی و غرب لاتینی؛ مطالعه‌ای در سنت مسیحی [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 129-138]
 • ستارزاده، وحید معرفی کتاب کلیسای ارتدوکس در امپراتوری بیزانس [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 139-142]

ط

 • طبایی، طیبه سادات توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 73-90]

ع

ک

 • کدخدایی، علیرضا ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]

م

 • محدثی، نجمه ایرانیان و شیعیان در تایلند: از دوره آیوتایا تا زمان حاضر [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 35-55]
 • محرمی، زهرا استدلال هونن و شینران بر آموزه‌شان راجع به رستگاری از طریق ایمان به «قدرت دیگر» [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 161-178]
 • میرصانعی، سیدمحمدعلی مسیحیت عرب [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 91-128]