نمایه نویسندگان

آ

 • آبراهام‌اف، بنیامین نظریه امامت قاسم رَسّى [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 235-256]
 • آبراهاموف، بنیامین خلق و استمرار بهشت و دوزخ در کلام اسلامى [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 87-106]
 • آراسته جوان، امیر دانش نامه دین (آمین، اهو، بکتاشیه، چلّه روزه، خلق مدام، شئول، معبد اورشلیم) [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 231-254]
 • آر. گیسر، آدام کتاب ملل و نحل شهرستانی در سیاقی اسماعیلی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 63-88]
 • آقایی، احمد قربانی در آیین یهود [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 53-78]
 • آقایی، سید مجتبی معمای توحید زرتشتی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 47-78]
 • آقایی، سید مجتبی زمان ظهور زرتشت از نگاهى دیگر [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 18-26]
 • آقایی، سید مجتبی بازخوانىِ مفهوم موعود در دین زرتشتى [دوره 2، شماره 7، 1379، صفحه 111-128]
 • آقایی، سید مجتبی مزدک; اصلاح طلبى و فروپاشى [دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، 1380، صفحه 131-168]
 • آقایی، سید مجتبی انسان و زمان [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 125-134]
 • آقایی، سید مجتبی بررسى لطایف عرفانى در نصوص عتیق اوستایى [دوره 6، شماره 23، 1383، صفحه 169-176]
 • آقایی، سید مجتبی درنگ‌هایی بر مانایی و میرایی اسطوره [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 39-54]
 • آقایی، سید مجتبی بررسى تطبیقىِ آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى [دوره 9، شماره 35، 1386، صفحه 79-134]
 • آقایی، علی پژوهش‌های قرآنی پس از دوره روشنگری در غرب [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 37-72]
 • آقایانی چاوشی، لیلا در سراپردة دل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 9-34]
 • آقایانی چاوشی، لیلا سرشار از نیایش و لبریز از سکوت [دوره 9، شماره 35، 1386، صفحه 163-187]
 • آقاجانی، علی امر به معروف و نهى از منکر از نگاه اعتزال [دوره 9، شماره 35، 1386، صفحه 187-214]
 • آقانوری، علی شاخصه‌های عرفان مثبت از نگاه عارفان برجسته مسلمان [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 27-50]
 • آقانوری، علی انشعاب سیاسی ـ فکری علویان در عصر صادقین (ع): زمینه‌ها و پیامدها [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 7-24]
 • آقانوری، علی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فرقه‌گرایى در صدر اسلام [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 79-104]
 • آقانوری، علی تصوّف و شریعت [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 233-266]
 • آقانوری، علی حدیث افتراق امت; نقل ها و پیامدها [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 127-152]
 • آقانوری، علی دانش نامه دین (اهل البیت، پنج گونه ذن، میصوا) [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 245-254]
 • آقانوری، علی اختلاف پذیری قرآن و دسته بندی مسلمانان [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 179-192]
 • آقانوری، علی راه کارهاى تحکیم وحدت اسلامى از نگاه امامان شیعه(ع) [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 133-172]
 • آقانوری، علی‌رضا دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...) [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 261-279]
 • آل بویه، علیرضا مصنف واقعى اسفار پنجگانه [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 89-103]
 • آمدی، سیف الدین معرفى ابکار الافکار آمدى دائرة المعارف بزرگ کلامى [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 228-241]
 • آندرهیل، اولین چیستی عرفان [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 7-22]

ا

ب

 • بیات، محمدرضا ویژگى و امکان الاهیات مسیحى در روزگار ما [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 149-180]
 • بیات، محمدرضا مسیحیت و معناى زندگى [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 137-156]
 • بیات اصغری، قاسم نظری بر تاریخ اجتماعی نزاریان تا سقوط الموت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 31-58]
 • بار، جیمز مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • بارکر، اِلین ادیان جدید [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 227-260]
 • بارکر، ویلیام مرورى بر تاریخ مناسبات کلیسا و دولت در مسیحیت غربى [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 43-48]
 • بایرن، پیتر الهیات و فهم علمى [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 167-192]
 • باستو، دیوید عقلانیت در اندیشه بودایى [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 213-226]
 • باقری، معصومه وایوپرستی بر مبنای رام‌یشت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 57-78]
 • بختیاری، زهرا وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دورة امامت امام رضا (ع) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 5-37]
 • بخشنده، حمید فرجام‌شناسی فردی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 87-110]
 • بخشنده، حمید دعاى خداوند [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 55-62]
 • بخشنده، حمید مسیحیت اگزیستانسیالیستی کیئرکگور [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 35-56]
 • بخشنده، حمید مسیحیت شرقى; تحولات تاریخى [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 113-140]
 • بخشنده، حمید مسیحیت شرقى; کلیساها، آموزه ها و آیین هاى مقدس [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 93-114]
 • بخشنده، حمید سنت مقدس: منبع ایمان ارتدکس [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 237-256]
 • بخشنده، حمید دعا از سه منظر [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 67-80]
 • بخشنده، حمید بررسى نقادانه وحى و کتاب مقدس در الاهیات کاتولیک [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 123-148]
 • بخشنده، حمید دوزخ در کتاب مقدس و الاهیات مسیحی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 147-160]
 • بخشنده، طیبه فرجام‌شناسی فردی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 87-110]
 • بخشنده، طیبه دوزخ در کتاب مقدس و الاهیات مسیحی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 147-160]
 • براتی احمدآبادی، فاطمه اعتقادات امامیه در کلام میرزا احمد آشتیانی؛ کاوشی بر محور لوامع الحقائق فی اصول العقائد [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 117-140]
 • براتی احمدآبادی، فاطمه اعتقادات امامیه در کلام علامه مظفر؛ کاوشی بر محور عقائد الامامیه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 141-166]
 • براشر، مایر ام. تفسیر قرآن منسوب به امام عسکری [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 121-148]
 • برزگر تبریزی، فائزه شر طبیعی و فرضیه شبیه‌سازی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 137-162]
 • بروس لانگ، جی نگاهی به جهان زیرین در ادیان [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 173-196]
 • برومر، وینسنت سنّت، تغییر و حفظ هویت [دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، 1380، صفحه 29-50]
 • بطحائی، سید علی امام موسی صدر و دغدغة هم‌گرایی جهان اسلام [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 119-132]
 • بی. کینگ، سلی حقوق بشر در آیین بودا [دوره 6، شماره 23، 1383، صفحه 53-72]
 • بیگدلی، حمیدرضا شاخصه‌های عرفان مثبت از نگاه عارفان برجسته مسلمان [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 27-50]
 • بلند نژاد، سید علی مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 149-168]
 • بهلولی، داود ادیان ترکان باستان گفت‌وگو با دکتر حسین محمدزاده صدیق [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 7-20]
 • بهنام فر، محمدحسن خواجه احمد یسوی و رشد جریان یسویه در ماوراءالنهر و ترکستان [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 63-78]
 • بویس، مری کیش زرتشت [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 193-206]
 • بویس، مری اوستا و مردمان اوستایی [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 197-229]

پ

 • پازوکی، شهرام نقدى بر مکاتبات کندوکاوى در تشیع شاه نعمت الله ولى و مولوى [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 143-160]
 • پازوکی، شهرام بازاندیشى سنت معنوىِ نبى در دوره مدرن [دوره 8، شماره 32، 1385، صفحه 143-154]
 • پازوکی، شهرام یادداشتى درباره یک نقد [دوره 9، شماره 35، 1386، صفحه 253-258]
 • پاشایی، ع دین شین توْ [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 65-88]
 • پاشایی، ع دانش نامه دین [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 237-252]
 • پاشایی، ع آواشنـاسـى سنسکریت، چینى و ژاپنى [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 47-64]
 • پاشایی، ع آوانویسى فارسى واژگان و نام هاى سنسکریت و پالى [دوره 2، شماره 7، 1379، صفحه 183-188]
 • پاشایی، ع نیروانه: بینش مقام حقیقت است یَتابـوتَم، یعنى چنان که هست [دوره 2، شماره 8، 1379، صفحه 165-226]
 • پاشایی، ع معرفى کتاب بیدارى ایمان در مهایانه منسوب به اَشوَه گوشَه [دوره 3، شماره 11، 1380، صفحه 209-226]
 • پاشایی، ع دانش نامه دین [دوره 3، شماره 11، 1380، صفحه 227-239]
 • پاشایی، ع مکاشفه ى معناى حقیقى [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 37-58]
 • پاشایی، ع سوره ى نیلوفر [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 45-96]
 • پاشایی، ع کثرت گرایى دینى از منظر مولوى [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 67-102]
 • پاشایی، ع آیین بودا در ایران [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 81-96]
 • پاشایی، ع شاکیه موُنىِ جوان [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 183-196]
 • پاشایی، علی دانش نامه دین آمیدا، بوداسف، ژزوئیتها و ... [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 215-227]
 • پاشایی، علی بنیاد اندیشگىِ مَنْدَلَه [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 109-126]
 • پاشایی، نسترن ادیان شرق و دموکراسى [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 301-328]
 • پاشایی، نسترن هنر بودایى [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 103-126]
 • پی آلستون، ویلیام هارتشورن و آکویناس راهى میانه [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 65-96]
 • پتاتزونی، رافائل حقیقت اسطوره [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 119-136]
 • پتاتزونی، رافائله شکل‌گرفتن توحید [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 127-138]
 • پیچ، رونالد یاکوب بومه و اسلام [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 39-66]
 • پزشکی، وحید کرمه و سمساره در آیین جینه [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 127-150]
 • پلانتینگا، آلوین معرفی کتاب تضاد واقعاً از کجا برمی‌خیزد: علم، دین، و طبیعت‌گرایی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 144-169]
 • پی. مک براین، ریچارد آیین کاتولیک روم [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 135-178]
 • پورعلیایی، امید علی شخصیت و آرای کلامی علی بن اسماعیل میثمی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 5-24]
 • پورمحمدی، نعیمه آتوریته معرفتی باور دینی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 193-213]
 • پورمحمدی، نعیمه تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 91-110]
 • پورمحمدی، نعیمه دو تئودیسه بدیع در کتاب ایوب: تئودیسه آشکارشدگی خدا و تئودیسه اعتراض [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 143-162]
 • پورمحمدی، نعیمه مسئلة خدا [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 177-196]
 • پورمحمدی، نعیمه در باب تأسف‌خوردن بر شرور این جهان [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 43-58]
 • پور محمدی، نعیمه معرفی کتاب آتوریته معرفتی [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 169-191]
 • پور محمدی، نعیمه کتاب‌شناسی سورن کیرکگور [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 239-259]

ت

 • تاجیک، ابولفضل بررسی علل شکل‌گیری، پیدایی و پایایی کیش‌ها [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 197-222]
 • ترابی، محمد نگاهی به روابط طریقت‌های شیعی با حکومت عثمانی [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 7-26]
 • ترایب، آنتونی آیین بودای تَنترَه‌یانه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 137-160]
 • تقی‌خانی، پروانه آیین‌ها و تشریفات گورو گرنته صاحب [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 77-94]
 • تقی زاده، ژیلا افسانه هاى آفرینش [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 227-232]
 • توچی، جوزپه بنیاد اندیشگىِ مَنْدَلَه [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 109-126]
 • توران، امداد از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 7-34]
 • توسلی، ساسان مرورى بر تاریخ مناسبات کلیسا و دولت در مسیحیت غربى [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 43-48]
 • توفیقی، حسین کتاب اَحیقار [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 44-74]
 • توفیقی، حسین کتاب رازهاى خَنوخ [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 21-56]
 • توفیقی، حسین کتاب اول آدم و حوا [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 97-164]
 • توفیقی، حسین کتاب دوم آدم و حوا [دوره 2، شماره 7، 1379، صفحه 59-90]
 • توفیقی، حسین کتاب عهد مشایخ دوازده‌گانه [دوره 2، شماره 8، 1379، صفحه 31-96]
 • توفیقی، حسین رساله اَریستیاس [دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، 1380، صفحه 51-106]
 • توفیقی، حسین دین و دولت [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 35-62]
 • توفیقی، حسین دیدگاه امام خمینى(ره) در باره پیروان ادیان [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 29-36]
 • توفیقی، حسین تأویل کتاب آسمانى در ادیان ابراهیمى [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 135-158]
 • توفیقی، حسین فخرالاسلام [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 25-42]
 • توفیقی، حسین مقدمه اى بر مقایسه ادیان توحیدى [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 67-112]
 • توفیقی، حسین نکاتى چند درباره ابن عربى [دوره 6، شماره 24، 1383، صفحه 73-92]
 • توفیقی، حسین زبان مقدس [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 21-30]
 • توفیقی، حسین کتاب یهودیت، مسیحیت و اسلام [دوره 8، شماره 29، 1385، صفحه 153-172]
 • توفیقی، حسین گفت و گویی دیگر با سید حسین نصر [دوره 9، شماره 33، 1386، صفحه 39-84]
 • توفیقی، فاطمه نقدی بر یک اثر کلاسیک مدرن: کتاب معنا و غایت دین اثر ویلفرد کنتول اسمیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 127-150]
 • توفیقی، فاطمه مفهوم «فرزندان خدا» در کتاب مقدس و قرآن مجید [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 73-98]
 • توفیقی، فاطمه تأویل گناهان انبیا در تفاسیر یهودی قرون وسطا [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 31-58]
 • توفیقی، فاطمه دیداخة دوازده رسول [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 41-64]
 • توفیقی، فاطمه کلیساى مورمون [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 177-192]
 • تئودور خوری، عادل تفکیک ناپذیرىِ مسیحیت و اسلام [دوره 8، شماره 32، 1385، صفحه 51-54]

ث

 • ثبوت، اکبر عبدالله بن میمون و اسماعیلیان [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 104-121]

ج

 • جابر، حسن اسلام و مقتضیات جهان معاصر [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 57-64]
 • جاودان، محمد اندیشه هاى نظّام تحت تأثیر شیعه [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 177-208]
 • جاودان، محمد دانش نامه دین [دوره 3، شماره 11، 1380، صفحه 227-239]
 • جاودان، محمد دانش نامه دین [دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، 1380، صفحه 269-288]
 • جاودان، محمد دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...) [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 261-279]
 • جاودان، محمد دانش‌نامه دین (بدعت، راه هشتگانه، رنج، سوتره، هفت قانون نوح...) [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 267-277]
 • جاودان، محمد دانش نامه دین (اوتاره، اهل سنت، غلو و ...) [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 257-270]
 • جاودان، محمد معرفى ابکار الافکار آمدى دائرة المعارف بزرگ کلامى [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 228-241]
 • جاودان، محمد عالمان شیعه و تصوف [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 207-228]
 • جی. پلانتینگا، ریچارد کتاب مقدس و پلورالیزم دینى [دوره 6، شماره 23، 1383، صفحه 95-118]
 • جی. چرتی، کارلو دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 109-130]
 • جی دان، جیمز دی. الهیات عهد جدید [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • جرّار، ماهر چهار متن کهن از زیدیان نخستین [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 89-138]
 • جرّار، ماهر سیرة اهل الکساء: نخستین منابع شیعى درباره زندگى نامه پیامبر [دوره 8، شماره 32، 1385، صفحه 197-238]
 • جِی. رنیک، پُل گفت‌وگوی انتقادی بین الاهیات و روان‌شناسی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 167-192]
 • جعفری، ابوالقاسم دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...) [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 261-279]
 • جعفری، ابوالقاسم دانش‌نامه دین (بدعت، راه هشتگانه، رنج، سوتره، هفت قانون نوح...) [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 267-277]
 • جعفری، ابوالقاسم دانش نامه دین (اوتاره، اهل سنت، غلو و ...) [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 257-270]
 • جعفری، ابوالقاسم دانش نامه دین (آمین، اهو، بکتاشیه، چلّه روزه، خلق مدام، شئول، معبد اورشلیم) [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 231-254]
 • جعفری، محمدعیسی بررسی نقد صوفیه در زبان ائمه(ع) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 27-50]
 • جعفری، محمدعیسی بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 115-136]
 • جعفری، محمد عیسی بررسی دیدگاه ابن‌عربی در مسئلة جبر و اختیار [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 73-96]
 • جعفری، محمدعیسى رؤیت خداوند از دیدگاه اشاعره و ابن‌عربی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 85-108]
 • جعفریان، رسول نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنت [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 145-177]
 • جعفریان، مجید دین در حوزه عمومی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 145-172]
 • جعفرطیاری، مصطفی بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 25-40]
 • جی. کاستلو، ام کلیساى آشورى شــرق [دوره 8، شماره 29، 1385، صفحه 107-118]
 • جیکبز، لوئیس آموزه یگانگی خدا در یهودیت [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 71-90]
 • ج. کرین بروک، فیلیپ آیین و آیین ها در نیرنگستان [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 225-244]
 • جکسن، ابراهام ویلیامز یادکردهاى دین زرتشت در متون مانوى [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 183-188]
 • جکسن، ای. ویلیامز یادکردهاى دین زرتشت در متون مانوى [دوره 6، شماره 24، 1383، صفحه 203-208]
 • جیکوبز، لوئیس الاهیات یهودى [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 39-56]
 • جلی، اف. ام مریم شناسى [دوره 6، شماره 24، 1383، صفحه 169-186]
 • جلالی، سید لطف الله باورهاى کلامى ماتریدیان [دوره 6، شماره 23، 1383، صفحه 147-168]
 • جیمز اُکانر، توماس ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • جنولی، گراردو آیین زُروان [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 224-227]
 • جنولی، گراردو آیین میترا [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 95-102]
 • جهانبخش، جویا دعوت به هم بستگىِ پایدار [دوره 3، شماره 11، 1380، صفحه 191-204]
 • جوادی، قاسم شهید صدر و تحلیل عقلانی امامت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 151-176]
 • جوادی، قاسم تأثیر اندیشه‌های کلامی شیعه بر معتزله [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 122-149]
 • جوادی، قاسم تشیّع از دیدگاه سید حیدر آملى [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 75-86]
 • جوادی، قاسم نقد مقاله بازاندیشی سنت معنوی پیامبر [دوره 9، شماره 33، 1386، صفحه 241-260]
 • جوادی(صفری)، قاسم آیه «وَمَا کنَّا مُعَذِّبِینَ» از دیدگاه علمای مذاهب (طبرسی، زمخشری، فخرالدین رازی، ابن‌قیم جوزیه) [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 5-16]
 • جوان آراسته، امیر جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 99-110]
 • جوان آراسته، امیر قاضى نعمان و مذهب او [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 47-82]
 • جوان آراسته، امیر تصوف و حیات معنوى در ترکیه [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 229-240]
 • جوان آراسته، امیر تأثیرپذیرى تصوف از اسماعیلیه [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 35-60]
 • جواندل، نرجس متکلمان مسلمان و ضرورت آشنایى با الهیات نوین مسیحى [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 49-64]
 • جی. وین رایت، ویلیام زمینه‌های بحث فلسفی در مسیحیّت [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 151-160]

چ

 • چاوشی، روح الله دونادون به روایت خاندان الاهى [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 133-156]
 • چیتیک، ویلیام حقیقتِ شمس تبریزی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 199-210]

ح

خ

د

 • دابلیو. هِدریک، چارلز مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال* [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 75-104]
 • دان، جان دی نام گرایى در فلسفه بودایى [دوره 8، شماره 29، 1385، صفحه 29-38]
 • دباغی، حیدر اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 17-44]
 • دبلیو. لانگنکر، بروس رویکرد داستانى به رساله هاى پولس [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 149-182]
 • دشتی، سید محمد انسان کامل در فصوص و مثنوى [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 61-86]
 • دشتکی، گیتی بررسی مردم‌شناسانه نخل‌گردانی در بزرگ‌داشت امام حسین (ع) [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 53-76]
 • د. کریسایدز، جرج تعریف معنویت گرایى جدید [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 127-140]
 • دی گیل، سام دعا از سه منظر [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 67-80]
 • دیلن، میشل دین‌داری و معنویت تغییرات و تأثیرات در دوره‌های مختلف بزرگسالی [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 169-192]

ر

 • رابرتسون پرایس، جیمز عرفان، واسطه‌بودگی و آگاهی ظرفیت فطری در اندیشة جان روزبروک [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 211-225]
 • رابینسون، نیل عیسى در قرآن، عیساى تاریخى و اسطوره تجسّد [دوره 6، شماره 24، 1383، صفحه 147-169]
 • راسخی، فروزان ارتباط انسان و طبیعت در اسـلام و آییـن دائـو [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 87-117]
 • راسخی، فروزان ادبیات و خاستگاه تاریخی مکتب قبّاله [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 221-244]
 • راسخی، فروزان متون دینى آیین مانى [دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، 1380، صفحه 131-168]
 • راسخی، فروزان علم النفسِ گیتا (انسان و نجات او در بگود گیتا) [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 193-226]
 • ریاضی هروی، شیدا بررسی مقایسه‌ای مفهوم خودشناسی از نگاه آیین زرتشت و اسلام [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 45-62]
 • رجبی، احمد یاکوب بومه و اسلام [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 39-66]
 • رجبی، بابک شر در ادیان ایران باستان [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 121-132]
 • رجبی، محمدرضا نگاهى به کتاب «مشارق انوارالیقین» [دوره 6، شماره 24، 1383، صفحه 121-146]
 • رحیمیان، سعید بررسی مقایسه‌ای مفهوم خودشناسی از نگاه آیین زرتشت و اسلام [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 45-62]
 • رحمتی، محمدرضا پژوهشی درباره کرّامیان [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 118-143]
 • رحمتی، محمد کاظم ابن ریوندی و کتاب الزمرد [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 197-220]
 • رحمتی، محمد کاظم نگاهی به مکتب متأخر معتزله [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 83-93]
 • رحمتی، محمد کاظم بررسى ستیزه هاى دیرین درباره تحریف قرآن [دوره 3، شماره 11، 1380، صفحه 41-78]
 • رحمتی، محمد کاظم مأخذشناسى پژوهش هاى کلامى در غرب [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 141-198]
 • رحمتی، محمد کاظم دانش نامه دین (دائو، سپنته آرمئی تی، مطرّفیه) [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 199-206]
 • رحمتی، محمد کاظم حسین بن حمدان خصیبى و اهمیت وى در تکوین نُصیریه [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 173-208]
 • رحمتی، محمد کاظم مواجهه قرائیم با تفکر ابوالحسین بصری [دوره 9، شماره 33، 1386، صفحه 171-192]
 • رستگار، ع دانش نامه دین (رَشن، روح القدس، شورای دوم واتیکان، معنویت) [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 215-227]
 • رستگار، علی معنویت و مدیریت [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 179-192]
 • رستگاری‌نژاد، سحر وایوپرستی بر مبنای رام‌یشت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 57-78]
 • رستمیان، محمدعلی ائمه ع) منادی همزیستی مسالمت آمیز [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 105-130]
 • رستمیان، محمدعلی حقیقت انسان از دیدگاه نجم الدین رازى و رادا کریشنان [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 97-134]
 • رستمیان، محمدعلی فنا و نیروانه [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 189-228]
 • رستمیان، محمد علی بررسی و نقد کتاب صوفیسم و تائوئیسم [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 141-152]
 • رستمیان، محمد علی فلسفه بودایى در ژاپن [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 31-46]
 • رضی، سپیده فر/ فرّه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 101-118]
 • رضایی، محمدجعفر تأملی در معنای غلو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 89-114]
 • رضایی، محمد جعفر میراث کلامی شیعه در مرحلة تأسیس [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 13-36]
 • رویتر، رزماری زن در مسیحیت [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 177-212]
 • روحانی، سید محمد آیین ﺳﻴﻜﻬ؛ نگاهی از فراز [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 89-114]
 • روحانی، سید محمد تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 105-118]
 • روحانی، سید محمد معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 57-72]
 • روحانی، سید محمد تبیین آموزة توحید در مُول‌مَنْتْرا و مقایسة آن با آیات قرآن [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 79-104]
 • روحانی، محمد فرقه‌ها و مذاهب آیین سیک [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 27-48]
 • رولاند تروگان، کریستوفر خودکشی و آزادی از رنج در جهان به‌مثابه اراده و برابرنهادِ شوپنهاور [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 131-144]

ز

 • زاگزبسکی، لیندا آتوریته معرفتی باور دینی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 193-213]
 • زاگزبسکی، لیندا اخلاق و دین [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 69-96]
 • زاهدی، محمد جواد نقش دین; گفت وگوى توین بى و ایکه دا [دوره 2، شماره 7، 1379، صفحه 21-44]
 • زعفرانی، فهیمه خداوند، حافظه و زیبایی؛ تحلیلی مانوی از اعترافات آگوستین، دفتر دهم، باب‌های یکم تا سی‌وهشتم [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • زعفرانی، فهیمه عرفان عبرانی و یهودی [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 113-142]
 • زندی، محسن معرفی جامعِ کتاب راهنمای روان‌شناسی دین و معنویت [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 129-157]
 • زندی، محسن رویکرد اقتصادی در دین‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 155-176]

ژ

 • ژاکلیک، اس کتاب شناسى دین پژوهى [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 183-204]

س

ش

 • شـاپور شهبـازی، علیرضا روایت سنتی از تاریخ زرتشت [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 79-100]
 • شارما، آرویند مبانی حقوق بشر در آیین هندو [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 39-68]
 • شارما، آروینـد روشی دینی برای مطالعه دین [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 171-190]
 • شــاکــــد، شائــــول تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 51-74]
 • شاکر، محمدکاظم صورت خدا از دیدگاه پولس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 35-54]
 • شاکر، محمدکاظم عیسى در قرآن، عیساى تاریخى و اسطوره تجسّد [دوره 6، شماره 24، 1383، صفحه 147-169]
 • شاکر سلماسی، مجید متکلمان برجسته امامی در عصر حضور امامان با تأکید بر منابع رجالی شیعه [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 9-26]
 • شاکری سلماسی، مجید بازخوانی دیدگاه‌های رجالی نجاشی درباره متکلمان امامی کوفه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 23-44]
 • شاکرنژاد، احمد یوگا [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 97-108]
 • شاکرنژاد، احمـد آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-116]
 • شاه‌حسینی، سمیه بررسی علل شکل‌گیری، پیدایی و پایایی کیش‌ها [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 197-222]
 • شبانی، محمدعلی بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 25-40]
 • شجاعی، ابوالفضل دانش نامه دین (دائو، سپنته آرمئی تی، مطرّفیه) [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 199-206]
 • شجاعی، ابولفضل دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...) [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 261-279]
 • شجاعی، ابولفضل دانش نامه دین (اوتاره، اهل سنت، غلو و ...) [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 257-270]
 • شجاعی، علی رضا آیین بوداى باستان [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 59-78]
 • شجاعی، علی رضا دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...) [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 261-279]
 • شجاعی، علی رضا دانش نامه دین (اهل البیت، پنج گونه ذن، میصوا) [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 245-254]
 • شجاعی، علی رضا دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...) [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 241-254]
 • شجاعی، علیرضا آیین بودا و حقوق بشر [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 133-154]
 • شجاعی، علیرضا آیین بودای تنتریک [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 67-98]
 • شجاعی، علیرضا ناگارجوُنه [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 117-124]
 • شجاعی، علیرضا آیین زُروان [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 224-227]
 • شجاعی، علیرضا آیین میترا [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 95-102]
 • شجاعی، علیرضا مَیْترِیَه; موعود بودایى [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 211-224]
 • شجاعی، علیرضا معنویت [دوره 6، شماره 23، 1383، صفحه 73-94]
 • شجاعی، علیرضا سیر تحول تاریخ و اندیشه بودایى [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 145-182]
 • شجاعی، علی‌رضا مفهوم نیروانه در آیین بودا [دوره 2، شماره 7، 1379، صفحه 99-110]
 • شجاعی، علی‌رضا دانش‌نامه دین (بدعت، راه هشتگانه، رنج، سوتره، هفت قانون نوح...) [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 267-277]
 • شجاعی، علی‌رضا دانش نامه دین (اوتاره، اهل سنت، غلو و ...) [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 257-270]
 • شجاعی زند، علی‌رضا آنک مسیح... اینک انسان! واکاوى عناصر و زمینه هاى عرفى شدن در آموزه ها و تجربه تاریخى مسیحیت [دوره 2، شماره 8، 1379، صفحه 111-164]
 • شیخی زازرانی، داود اعتقادات امامیه در کلام میرزا احمد آشتیانی؛ کاوشی بر محور لوامع الحقائق فی اصول العقائد [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 117-140]
 • شیخی زازرانی، داود اعتقادات امامیه در کلام علامه مظفر؛ کاوشی بر محور عقائد الامامیه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 141-166]
 • شیخی زازرانی، داوود دیدگاه‌های کلامی شیخ بهائی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 5-30]
 • شیخی زازرانی، داوود اندیشه‌های کلامی ‌شیخ جعفر کاشف‌الغطاء [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 37-56]
 • شیخ شعاعی، محمدحسین زیستن میان جهان‌ها: شعر بهکتی و عارفان کارملیت [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 109-136]
 • شربوک، دن کوهن یهودیت و الهیات جهانى [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 175-187]
 • شیردل، پروین نظریه سیاسى در تورات و تلمود [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 103-122]
 • شریعتمداری، حمیدرضا اَفراهاط ]فرهاد[حکیم پارسى [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 156-173]
 • شریعتمداری، حمیدرضا دائرة المعارف یهود [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 231-248]
 • شریعتمداری، حمیدرضا اسلام و مقتضیات جهان معاصر [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 57-64]
 • شریعتمداری، حمیدرضا درآمدی بر گفتگوی اسلام و مسیحیت [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 260-272]
 • شریعتمداری، حمیدرضا معرفى مجله المشرق [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 209-236]
 • شریعتمداری، حمیدرضا ادیان در خدمت انسان [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 35-46]
 • شریعتمداری، حمیدرضا تقریب مذاهب اسلامى; گامى به پیش [دوره 2، شماره 7، 1379، صفحه 129-134]
 • شریعتمداری، حمیدرضا رازورزى صوفیانه [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 11-28]
 • شریعتمداری، حمیدرضا جایگاه اعتقادی امامت از منظر امام خمینی (ره) [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 67-90]
 • شریفی، گلفام خضر (ع) در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 115-130]
 • شرفایی مرغکی، محسن افسانه دجّال (ضدمسیح): شخصیت‌بخشی به نیروی شر در سنت اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 27-48]
 • شعبان، زینب خودم را گم کرده‌ام رؤیای پروانه جوانگ‌زه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 201-222]
 • شکری فومشی، محمد یافته‌هایی نو از کیش مانوی در فوجیان داده‌های باستان‌شناسانه و بازنگری تاریخ مانویت در چین [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 99-116]
 • شکور، نفیسه شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 77-108]
 • شلدراک، فیلیپ معنویت و الهیات [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 243-272]
 • شمشیری، بابک بررسی مقایسه‌ای مفهوم خودشناسی از نگاه آیین زرتشت و اسلام [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 45-62]
 • شیمل، آن ماری تصوف و حیات معنوى در ترکیه [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 229-240]
 • شهبازی، علی تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 67-88]
 • شهبازی، علی مرز نوین علم و دین: تجربه دینی، علم عصب‌شناسی و امر متعال [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 173-192]
 • شهبازی، علی فلسفة آباء کلیسا [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 195-212]
 • شهبازی، فتحعلی نگاهی به آرا و عقاید و زمینه‌های بروز و ظهور فرقه‌ حروفیه [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 25-44]
 • شهر آیینی، مصطفی سنّت، تغییر و حفظ هویت [دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، 1380، صفحه 29-50]
 • شولر، مارکو پژوهش‌های قرآنی پس از دوره روشنگری در غرب [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 37-72]

ص

 • صابری ورزنه، حسین نگاهی به جهان زیرین در ادیان [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 173-196]
 • صادقی، مصطفی رفتار پیامبر(ص) با پیروان دیگر ادیان [دوره 8، شماره 32، 1385، صفحه 55-99]
 • صادق نیا، مهراب الاهیات در زمان حاضر [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 181-210]
 • صادق نیا، مهراب پولس و شریعت [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 25-60]
 • صادق نیا، مهراب مسیح و شریعت موسوى [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 31-54]
 • صادق‌نیا، مهراب خداى عهد عتیق [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 217-226]
 • صالحی، امیرعباس عرفان، واسطه‌بودگی و آگاهی ظرفیت فطری در اندیشة جان روزبروک [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 211-225]
 • صالحی، مهدی گفت‌وگو چیست؟ [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 173-196]
 • صداقت، مجتبی شایستگی زیارت اهل قبور، عقیده مشترک عارفان و صوفیان تشیع و تسنن [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 93-112]
 • صدر، امام موسی ادیان در خدمت انسان [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 35-46]
 • صدر، امام موسی تقریب مذاهب اسلامى; گامى به پیش [دوره 2، شماره 7، 1379، صفحه 129-134]
 • صدری، امیرعمادالدین مفهوم اساسی دین ودایی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 109-126]
 • صدری، امیرعماد الدین دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 109-130]
 • صدری، امیر عماد الدین مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • صفری، مهدی فراسوى دین به سوى معنویتِ انسان گـرا [دوره 8، شماره 29، 1385، صفحه 85-106]
 • صفری، نعمت‌الله راهنمای مطالعات فرقه شناسی اسلامی [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 121-150]
 • صفری، وحید امید مسیحی و مسئله اسطوره‌زدایی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • صفری، وحید گفت و گوی اسلام و مسیحیت [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 91-120]
 • صفری، وحید شکاکیّت در اندیشه اسلامى [دوره 8، شماره 29، 1385، صفحه 65-84]
 • صفری، وحید کتاب مقدس و پیام حضرت محمد (ص) [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 73-128]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دورة امامت امام رضا (ع) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 5-37]
 • صمیمی، پیمان بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 63-86]
 • صنعتی‌زاده، همایون آگاهی‌هایی دربارة سیستانی‌های آفتاب‌پرست [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 73-96]

ض

ط

ع

 • عارف زاده، الیاس خداى سه گانه در کتاب مقدس وظهور راست کیشى [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 89-116]
 • عارف زاده، الیاس مطالعات ارتدوکس در ایران در گفتگو با دکتر الیاس عارف زاده [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 5-22]
 • عارف زاده، الیاس شوراهای جهانی مسیحی و گسست کلیساها [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 47-72]
 • عارف‌زاده، الیاس یشت‌ها [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 143-178]
 • عبادی، احمدرضا بررسی سیر تطور تفکر دینی اسلامی در شبه‌قاره از قرن ششم تا سیزدهم ه‍.ق [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 183-213]
 • عباسی، ولی الله تفکر در اندیشه عرفانى [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 51-84]
 • عبدی، ولی افسانه دجّال (ضدمسیح): شخصیت‌بخشی به نیروی شر در سنت اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 27-48]
 • عسگری، مهدی اشتراکات و افتراقات خاندان‌های اهل حق [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • عطایی نظری، حمید کتاب ملل و نحل شهرستانی در سیاقی اسماعیلی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 63-88]
 • عظیمی دخت، سیدحسین زن در مسیحیت [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 177-212]
 • عقیلی، فاطمه بررسی حاکمیت زن از نگاه عهد قدیم و قرآن کریم با تکیه بر داستان ملکهٔ سبأ [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 109-126]
 • عقیلی(العکیلی)، فاطمه زن در اندیشه جنبش‌های اسلامی معاصر در مشرق عربی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 119-146]
 • علیپور، محمدحسن حرکت حبی و انسان کامل (از نگاه عرفان) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 57-82]
 • علیزمانی، امیرعباس هارتشورن و آکویناس راهى میانه [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 65-96]
 • علیمردی، محمدمهدی فرقه‌ها و مذاهب آیین سیک [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 27-48]
 • علیمردی، محمد مهدی آیین ﺳﻴﻜﻬ؛ نگاهی از فراز [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 89-114]
 • علیمردی، محمد مهدی تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 105-118]
 • علی‌مردی، محمدمهدی «مجوس» در روایات اسلامی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 5-24]
 • علی نژادان، جاسم بررسی تطبیقی افکار و اندیشه‌های مزدک و کارل مارکس [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 125-154]
 • علوی، سیدمجتبی فروپاشی دولت ساسانی و گروش ایرانیان به اسلام [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 151-202]
 • عیوضی، حیدر نمونه‌ای فاخر از گفتگوی اسلام و مسیحیت: ماهنامه الاسلام [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 49-72]
 • عیوضی، مهدی دانش نامه دین (آمین، اهو، بکتاشیه، چلّه روزه، خلق مدام، شئول، معبد اورشلیم) [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 231-254]
 • عیــوضـی، مهــدی دین‌داری و معنویت تغییرات و تأثیرات در دوره‌های مختلف بزرگسالی [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 169-192]

غ

ف

ق

 • قادری، سید رضی شخصیت وجودی زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 21-39]
 • قاسمی، مهدی تمثیل‌های عیسی در اناجیل و قرآن با تأکید بر زبان ابلاغی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 51-88]
 • قاسمی قمی، جواد تفاسیر مهم مسیحی دربارة بازگشت مسیح [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 23-48]
 • قائمی، علیرضا تجربه دینى، تجربه دینی؛ مدرنیته و پست مدرنیسم [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 123-134]
 • قائم‌مقام فراهانی، ناهید السادات موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب فقهی و حقوقی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 111-128]
 • قائمی‌نیا، علی‌رضا راز راز متن [دوره 2، شماره 8، 1379، صفحه 235-252]
 • قدرت‌اللهی، احسان کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 197-221]
 • قربانی، امیر اخلاق و دین [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 69-96]
 • قریب گرکانی، محمد حسین تاریخ وهابیه [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 177-196]
 • قلی‌زاده، احمد روان‌شناسى دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 163-194]
 • قلی‌زاده برندق، احدالله اعتقادات شیعه در کلام فیض کاشانی؛ کاوشی بر محور انوارالحکمه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 59-86]
 • قناعتیان جهرمی، علی بافت اسلامی فلسفه یهودی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 131-160]
 • قنبری، بخشعلی اصناف نیایش از نگاه ترزاى آویلى [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 159-182]
 • قنبری، بخشعلی کاخ درون: هفت مرحله عرفانى ترزا آویلایى [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 57-88]
 • قنبری، حسن معنویت و الهیات [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 243-272]
 • قنبری، حسن مسیحیت و اخلاق [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 123-140]
 • قنبری، حسن مسیحیت و مدرنیته به روایت هانس کونگ [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 87-112]
 • قنبری، خلیل هویت اعتقادی ما [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 7-12]
 • قنبری، خلیل روشی دینی برای مطالعه دین [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 171-190]
 • قنبری، خلیل فلسفه دین ویتگنشتاین [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 41-50]
 • قنبری، خلیل زمینه هاى بحث فلسفى در آیین بودا [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 132-144]
 • قنبری، خلیل مکتب یوگاچاره [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 273-300]
 • قنبری، خلیل عقلانیت در اندیشه بودایى [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 213-226]
 • قنبری، خلیل پلانتینگا و عقلانیت اعتقاد دینى [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 141-156]
 • قنبری، خلیل حقوق بشر در آیین بودا [دوره 6، شماره 23، 1383، صفحه 53-72]
 • قنبری، خلیل دین به مثابه وسیله اى ماهرانه [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 241-270]
 • قنبری، خلیل دیدگاه هاى بودایى درباره خاستگاه رنج [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 55-62]
 • قنبری، خلیل نام گرایى در فلسفه بودایى [دوره 8، شماره 29، 1385، صفحه 29-38]
 • قنبری، خلیل تُهیا [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 149-158]

ک

 • کاتـــو، گنچــی آیین زرتشتی و دین شین‌تو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 131-140]
 • کارلس، راجر.جی تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 67-88]
 • کازینز، ال. اس مفهوم نیروانه در آیین بودا [دوره 2، شماره 7، 1379، صفحه 99-110]
 • کازینز، ال.اس آیین بوداى باستان [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 59-78]
 • کاشفی، محمدرضا تجسیم از دیدگاه ابن میمون و علامه طباطبایى [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 185-209]
 • کاظمی راد، رضا نقش ادعای نیابت در پیدایش فرقه بابیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 55-76]
 • کاظمی راد، رضا فرشته‌شناسی مقایسه‌ای: بررسی دیدگاه توماس آکوئیناس و محمدحسین طباطبایی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 25-50]
 • کاکس، جین دبلیو. تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 225-238]
 • کاکس، چارلز اِچ تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 225-238]
 • کیپر، جردن شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • کی. پوناوالا، اسماعیل تأویل قران در نگاه اسماعیلیان [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 129-156]
 • کدخدایی، علیرضا ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • کربلایی، مرتضی سلسله مراتب هستى در مکتب ابن‌عربى بر اساس دیدگاه صدرالدین قونوى [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 119-142]
 • کریمی، مرتضی مارتین بوبر: آیا مواجهه با خدا ممکن است؟ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 141-168]
 • کرمی پور، الله کرم آیین کاتولیک روم [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 135-178]
 • کرمی‌پور، الله کرم پیتر برگر و جامعه‌شناسی دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 143-162]
 • کریمی نیا، مرتضی جمع و تدوین قرآن [دوره 8، شماره 32، 1385، صفحه 155-196]
 • کرین بروک، فیلیب یزیدیان و اهل حق کردستان [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 119-142]
 • کرول، ای.آر. مریم شناسى [دوره 6، شماره 24، 1383، صفحه 169-186]
 • کلارک، استیون اخلاق زیست محیطى [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 123-168]
 • کلانی، علی آتوریته معرفتی باور دینی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 193-213]
 • کلبرگ، اتان مطالعات جهان غرب در باره تشیع [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 43-62]
 • کلپوس، ژوهانس سرشار از نیایش و لبریز از سکوت [دوره 9، شماره 35، 1386، صفحه 163-187]
 • کلمنتس، کلیت الاهیات در زمان حاضر [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 181-210]
 • کلنر، مناخیم اخلاق یهودى [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 235-250]
 • کلنز، ژان اوستا و مردمان اوستایی [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 197-229]
 • کمالیان، محسن گرایش هاى تقریبىِ امام موسى صدر [دوره 3، شماره 11، 1380، صفحه 183-190]
 • کمپل، کولین تئودیسه «عصر جدید» براى عصر جدید [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 187-210]
 • کنت، جان ویژگى و امکان الاهیات مسیحى در روزگار ما [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 149-180]
 • کینگ، اورسولا معنویت [دوره 6، شماره 23، 1383، صفحه 73-94]
 • کیوانفر، محمد عرفان نقطه عزیمت [دوره 9، شماره 33، 1386، صفحه 85-114]
 • کویبر، أف. بی. یاکوبوس مفهوم اساسی دین ودایی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 109-126]
 • کوچکی، علی الهیات عهد جدید [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • کومار، پراتاپ بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 63-86]
 • کونگ، هانس پولس و گسترش مسیحیت [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 93-122]

گ

 • گاتینگ، گری پلانتینگا و عقلانیت اعتقاد دینى [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 141-156]
 • گراوند، علی نگاهی به آرا و عقاید و زمینه‌های بروز و ظهور فرقه‌ حروفیه [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 25-44]
 • گریفیتس، پل.جی زمینه هاى بحث فلسفى در آیین بودا [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 132-144]
 • گریفیث، پول. ج فلسفه تطبیقى دین [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 65-72]
 • گریفیث، سیدنی کتاب مقدس و پیام حضرت محمد (ص) [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 73-128]
 • گریفین، دیوید ری خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 85-98]
 • گلدزیهر، ایگناتیس افکار نوافلاطونى و گنوسى در حدیث [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 181-219]
 • گیمارت، دی تاریخ و عقاید معتزله [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 157-178]
 • گندمی، رضا الهیات و فهم علمى [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 167-192]
 • گندمی، رضا نودینى در یهودیت [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 121-148]
 • گندمی، رضا کتاب مقدس و پلورالیزم دینى [دوره 6، شماره 23، 1383، صفحه 95-118]
 • گندمی، رضا اندیشه قوم برگزیده در یهودیت [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 63-102]
 • گندمی، رضا یهودیت و الهیات جهانى [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 175-187]
 • گندمی نصرآبادی، رضا بنیان هاى سکولاریسم در فلسفه کانت [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 21-46]
 • گوپتا، بینا ناگارجوُنه [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 117-124]
 • گودرزی، آرش اشتراکات و افتراقات خاندان‌های اهل حق [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • گودرزوند، کبری بررسی رویکرد اخلاقی کتاب ارمیا و اناجیل همدید [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 161-182]

ل

 • لیتون، جی. ای. خدا در اندیشة هگل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 89-108]
 • لی جِینگ، سیوئه رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 99-114]
 • لک زایی، مهدی عرفان عبرانی و یهودی [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 113-142]
 • لک‌زایی، مهدی فمینیسم، جنسیت، و الاهیات [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 129-160]
 • لک‌زایی، مهدی تدابیر جنسیتی کتاب مقدس: رجولیت ابراهیم [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 89-108]
 • لک‌زایی، مهدی شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 77-108]
 • لگنهاوسن، محمد متکلمان مسلمان و ضرورت آشنایى با الهیات نوین مسیحى [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 49-64]
 • لنکستر، لوییس مَیْترِیَه; موعود بودایى [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 211-224]
 • لواسانی، محمدرضا دیدگاه‌هایی درباره اهریمن: اهریمن‌شناسی و راست‌کیشی در آیین دائوی نخستین [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 79-112]
 • لِویس، سی اس. سرسختی در باور [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • لوستاوس، دان مکتب یوگاچاره [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 273-300]

م

 • ماتزارث، آر آیین کالونی [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 73-94]
 • مارالدو، جان. سی فلسفه بودایى در ژاپن [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 31-46]
 • ماسائو، آبه دُوگِن [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 179-186]
 • مایکل براشر، مایر مؤلفه ایرانی مذهب نصیری [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 109-132]
 • مبینی، محمدعلی دانش نامه دین [دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، 1380، صفحه 269-288]
 • مجر، مارک دیدگاه هاى بودایى درباره خاستگاه رنج [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 55-62]
 • محدثی، نجمه ایرانیان و شیعیان در تایلند: از دوره آیوتایا تا زمان حاضر [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 35-55]
 • محرمی، زهرا اَوَلوکیتِشوَره: بوداسَف فرزانگی و غم‌خوارگی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 111-151]
 • محرمی، زهرا استدلال هونن و شینران بر آموزه‌شان راجع به رستگاری از طریق ایمان به «قدرت دیگر» [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 161-178]
 • محصل یزدی، محسن گفت‌وگوی ناپیدای مسلمانان کنفوسیوسی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 51-70]
 • محمدی، محمدعلی رابطه تمدن و معنویت از نگاه قرآن [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 23-42]
 • محمدپور، محمدحسین رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 99-114]
 • محمدپور، محمد حسین مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 149-168]
 • محمدپور، محمد حسین تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 225-238]
 • محمدپور، محمد حسین اسلام و یکتاپرستى مسیحى [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 77-96]
 • محمدی یدک، علی طبقه‌بندی گرایش‌ها و سبک‌های تفسیری شیعه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 29-52]
 • محمدی یدک، علی طبقه‌بندی تفاسیر شیعه بر اساس روش‌های تفسیری [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 49-66]
 • محمدی سراب، امیر عَدی بن‌مسافر: شیخ آیین ایزدی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 95-118]
 • محمدی مظفر، محمد حسن تفسیر قرآن منسوب به امام عسکری [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 121-148]
 • محمدی مظفر، محمد حسن معنویت و عبادت [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 63-93]
 • محمدی مظفر، محمد حسن اخلاق زیست محیطى [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 123-168]
 • محمدی مظفر، محمد حسن سیرة اهل الکساء: نخستین منابع شیعى درباره زندگى نامه پیامبر [دوره 8، شماره 32، 1385، صفحه 197-238]
 • محمدی مظفر، محمد حسن زندگی نامه حسین بن حمدان خصیبی... [دوره 9، شماره 33، 1386، صفحه 137-170]
 • محمدی مظفر، محمد حسن تأویل قران در نگاه اسماعیلیان [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 129-156]
 • محمدی مظفر، محمد حسن مؤلفه ایرانی مذهب نصیری [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 109-132]
 • محمدی مظفر، محمد حسن اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 17-44]
 • محمدی‌مظفر، محمدحسن سیر تأویل نزد اسماعیلیان [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 95-118]
 • محمدى‌مظفر، محمدحسن نکاتى دربارة آشنایى بیشتر با مصطلحات ادیانى در ترجمه نقدى بر ترجمة کتاب تاریخچة مکاتب تفسیرى... [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 121-148]
 • محمودی، ابولفضل جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 99-110]
 • محمودی، ابولفضل عرفان مرکبه و عهد عتیق [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 193-216]
 • مدبر چهاربرج، محمد جلوه‌های آموزه قدیس در زندگی مؤمنان ارتدوکس روسی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 45-62]
 • مدرسی، حسین یک ترجمه و چند ملاحظه [دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، 1380، صفحه 263-268]
 • مدرسی طباطبایی، حسین بررسى ستیزه هاى دیرین درباره تحریف قرآن [دوره 3، شماره 11، 1380، صفحه 41-78]
 • میرتبار، سید مرتضی گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 127-146]
 • میرتبار، سید مرتضی بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 105-124]
 • میرزایی، سونیا یافته‌هایی نو از کیش مانوی در فوجیان داده‌های باستان‌شناسانه و بازنگری تاریخ مانویت در چین [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 99-116]
 • میرزایی، عباس افول اندیشه اعتزال؛ میراث تقابل اصحاب حدیث و معتزله [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 7-26]
 • میرزایی، عباس اعتقادات امامیه در کلام شیخ مفید؛ کاوشی بر محور النکت فی مقدمات الاصول [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 37-58]
 • میرزایی، محسن درباره گاهشماری جشن‌های زردشتی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 63-107]
 • میرصانعی، سیدمحمدعلی مسیحیت عرب [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 91-128]
 • مصطفوی، شمس الملوک بولتمان و بارت [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 77-94]
 • مطبعه‌چی، مصطفی تصوف و سیاست در «طریقت عدل و احسان» [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • معتمدی، منصور انجیل توماس به روایت کشفیات نجع حمادى [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 135-150]
 • معلم، ملیحه آیین بودای تَنترَه‌یانه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 137-160]
 • معینی فر، محمد ادوار فقه مقارن در اهل سنت [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • مفتاح، احمدرضا رابطة ایمان و عمل در شیعه [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 97-120]
 • مفتاح، احمدرضا عرفان یهود [دوره 3، شماره 11، 1380، صفحه 103-132]
 • مفتاح، احمدرضا الاهیات طبیعى [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 61-92]
 • مفتاح، احمدرضا مفهوم آمرزیدگى از راه ایمان در مسیحیت [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 47-76]
 • مفتاح، احمدرضا جایگاه ولایت و عمل در نجات از نظر شیعه [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 157-180]
 • مفتاح، احمد رضا عیسای ناصری [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 165-182]
 • مفتاح، احمد رضا پولس و گسترش مسیحیت [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 93-122]
 • مقدم، آژیده آیین و آیین ها در نیرنگستان [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 225-244]
 • مقدم، اعظم کلیساى آشورى شــرق [دوره 8، شماره 29، 1385، صفحه 107-118]
 • مقدم، طیبه دانش نامه دین (رَشن، روح القدس، شورای دوم واتیکان، معنویت) [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 215-227]
 • مقدم، طیبه مریم شناسى [دوره 6، شماره 24، 1383، صفحه 169-186]
 • مقری، احمد گفت‌وگو چیست؟ [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 173-196]
 • مقری، محسن معرفی کتاب تضاد واقعاً از کجا برمی‌خیزد: علم، دین، و طبیعت‌گرایی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 144-169]
 • مقیسه، محمدحسن اهداف و انگیزه‌های نگارش تاریخ و سیره اهل ‌بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن نهم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 21-52]
 • مکابی، حییم نظریه سیاسى در تورات و تلمود [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 103-122]
 • مکارول، پام ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • مکاسلند، اس. ورنن صورت خدا از دیدگاه پولس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 35-54]
 • میکز، الیزابت ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • مک کارمیک، دونالد معنویت و مدیریت [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 179-192]
 • مک کواری، جان چهره عیسى مسیح در مسیحیت معاصر [دوره 5، شماره 17، 1382، صفحه 205-234]
 • مک گراث، آلیستر تأثیر نهضت اصلاح دینى بر تاریخ [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 63-88]
 • مک گراث، آلیستر انتقال به مدرنیته [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 137-166]
 • ملایی، مصطفی خواجه احمد یسوی و رشد جریان یسویه در ماوراءالنهر و ترکستان [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 63-78]
 • ملانوری، محمدرضا محمد بن حسن صفّار؛ غالی یا متهم به غلوّ [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 5-22]
 • ملانوری، محمدرضا مفهوم‌شناسی بدعت و بدعت‌گذاران نزد عالمان شیعی و سنی [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 97-120]
 • ملانوری شمسی، محمدرضا بررسی منابع علم امام با تکیه بر روایات کتاب بصائر الدرجات [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 5-20]
 • ملتون، گاردون ادیان جدید [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 227-260]
 • ملکی، علیرضا «انسان» و «جهان» به مثابه فلسفه آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 23-42]
 • ملک اف، علاء الدین انسان کامل به روایت ابن‌عربی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 7-28]
 • ملکیان، مصطفی پیام ادیان: نقب زدن به عالم معنا [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 29-40]
 • ملکیان، مصطفی خـودشـناسى [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 210-214]
 • ملکیان، مصطفی دین در آینه ویتگنشتاین [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 41-66]
 • ملکیان، مصطفی درد از کجا؟ رنج از کجا؟ سخنى در باب خاستگاه درد و رنج هاى بشرى [دوره 6، شماره 24، 1383، صفحه 51-72]
 • ملکیان، مصطفی یادداشتى بر "اعلامیه نود و پنج ماده اى لوتر" [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 13-20]
 • ملکیان، مصطفی ملاک حقّانیّت هر دین [دوره 8، شماره 32، 1385، صفحه 43-51]
 • ملکی (جلال‌الدین)، محمد ابزار و منابع معرفت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 5-28]
 • ملک مکان، حمید خواجه نصیرالدین طوسى و اسماعیلیان [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 94-120]
 • ملک مکان، حمید تاریخ و عقاید معتزله [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 157-178]
 • ملک مکان، حمید امامت و حکومت از نگاه اِباضیه [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 197-234]
 • ملک مکان، حمید نقدهایى بر مسیحیت از علامه بلاغى [دوره 8، شماره 32، 1385، صفحه 335-356]
 • ملکى (جلال‌الدین)، محمد فلسفه و رویکردِ وحیانى ـ عرفانى شیخ اِشراق [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 183-216]
 • میمنه، حیدرعلی گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 59-74]
 • مین، رادریک روان‌شناسى دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 163-194]
 • منتظری، سید سعید رهیافتی به مفهوم «پیمان» در اندرزنامه‌های پهلوی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 5-24]
 • منتظری، سید سعید بررسی تطبیقی افکار و اندیشه‌های مزدک و کارل مارکس [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 125-154]
 • منتظری، سیدسعیدرضا تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 51-74]
 • منتظری، سیدسعیدرضا آیین زرتشتی و دین شین‌تو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 131-140]
 • منتظری، سیدسعیدرضا دربارة زرتشتیان و معتزله [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 161-170]
 • منتظری، سید سعیدرضا یزیدیان و اهل حق کردستان [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 119-142]
 • منتظری، سید سعیدرضا آیین بودای تنتریک [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 67-98]
 • منتظری، سید سعید رضا مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • منتظری، سید سعید رضا دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 109-130]
 • منتظری، سید سعید رضا مبانی حقوق بشر در آیین هندو [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 39-68]
 • منتظری، سید سعید رضا مفهوم اساسی دین ودایی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 109-126]
 • منتظری، سید سعید رضا شر در ادیان ایران باستان [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 121-132]
 • منتظری، سید سعید رضا اوستا و مردمان اوستایی [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 197-229]
 • منتظری، سعید رضا روایت سنتی از تاریخ زرتشت [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 79-100]
 • منتظرمهدی، مجید یک متن و تاریخی رازآمیز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 35-56]
 • مهجور، علی شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • مهجور، علی گفت‌وگوی انتقادی بین الاهیات و روان‌شناسی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 167-192]
 • مهدوی راد، مهاجر بررسی تأثیر دعا بر گرایش‌های متعالی انسان از نظر شیعه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 29-42]
 • مهریزی، مهدی جریان‏ شناسى تقریب مذاهب اسلامى [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-27]
 • موتسکی، هرالد جمع و تدوین قرآن [دوره 8، شماره 32، 1385، صفحه 155-196]
 • موحدیان، علی زمینه هاى بحث فلسفى در آیین هندو [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 215-230]
 • موحدیان، علی مسئله ایمان و شک از دیدگاه پُل تیلیش [دوره 2، شماره 7، 1379، صفحه 45-58]
 • موحدیان، علی گام نخست در مطالعه دین هاى شرقى [دوره 2، شماره 8، 1379، صفحه 227-234]
 • موحدیان عطار، علی آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-116]
 • موحدیان عطار، علی آیین شین‌تو؛ نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 83-104]
 • موحدیان عطار، علی معرفى کتاب رهنماى الوهى در تشیع نخستین ثمره کاربست روش پدیدارشناسى در پژوهشى در باب «امامیه نخستین» [دوره 3، نهم و دهم، 1380، صفحه 329-345]
 • موحدیان عطار، علی گونه شناسى اندیشه موعود در ادیان مختلف [دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، 1380، صفحه 107-130]
 • موحدیان عطار، علی گونه شناسى اندیشه منجىِ موعود در اسلام [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 37-66]
 • موحدیان عطار، علی دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...) [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 241-254]
 • موحدیان عطار، علی آموزه هاى گى تا [دوره 6، شماره 23، 1383، صفحه 33-52]
 • موحدیان عطار، علی متون دینىِ هندو [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 115-144]
 • موحدیان عطار، علی زبان دینى [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 107-136]
 • موحدیان عطار، علی مکتب وَى شِشیکه (طبیعیات هندى) [دوره 9، شماره 35، 1386، صفحه 47-78]
 • مؤدب، زهرا خلق و استمرار بهشت و دوزخ در کلام اسلامى [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 87-106]
 • مورلَند، جِی. پی. برهان آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 137-164]
 • موسوی، فاطمه سادات صورت خدا از دیدگاه پولس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 35-54]
 • موسوی تنیانی، سید اکبر اعتقادات امامیه از منظر شهید اول [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 73-92]
 • موسوی نژاد، سیدعلی آشنایى با زیدیه [دوره 3، شماره 11، 1380، صفحه 79-102]
 • موسوی نژاد، سید علی معرّفىِ آثار منتشر شده زیدیه [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 161-198]
 • موسوی نژاد، سید علی مهدویت و فرقه حسینیّه زیدیه [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 127-162]
 • موسوی نژاد، سید علی الرسالة الزاجرة؛ ردیه‌ای بر غلو در زیدیه [دوره 8، شماره 29، 1385، صفحه 39-64]
 • موسوی نژاد، سید علی چهار متن کهن از زیدیان نخستین [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 89-138]
 • موسوی نژاد، سید علی زیدیان شمال ایران در قرن هشتم هجرى بر اساس نسخه اى تازه یاب [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 113-138]
 • مولیر، کریستین دیدگاه‌هایی درباره اهریمن: اهریمن‌شناسی و راست‌کیشی در آیین دائوی نخستین [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 79-112]
 • مونتگُمری وات، ویلیام رازورزى صوفیانه [دوره 4، شماره 15، 1381، صفحه 11-28]
 • موئرس، راشل فمینیسم، جنسیت، و الاهیات [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 129-160]

ن

 • نادم، محمدحسن رویکرد فلسفى و عرفانى به علم امام [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • ناطقی، ح اسماء الاهى از منظر امامیان و ماتریدیان [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 163-190]
 • ن. الکینس، دیوید فراسوى دین به سوى معنویتِ انسان گـرا [دوره 8، شماره 29، 1385، صفحه 85-106]
 • نبس، نوربرت شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 77-108]
 • نصر، سید حسین گفت و گوی اسلام و مسیحیت [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 91-120]
 • نصر، مرسل موحدان دروز [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 150-155]
 • نصیری، محمد طریقتِ خلوتیه جراحیه [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 135-142]
 • نصیری، محمد پیامبر اسلام، پیام آور بشارت و رحمت [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 65-88]
 • نصیری، محمد معرفى و نقد کتاب زندگى نامه پیامبر اسلام[ص] [دوره 8، شماره 32، 1385، صفحه 363-404]
 • نصیری، منصور نظام طبقات اجتماعى در آیین هندو [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 97-120]
 • نصرتیان، رئوف آموزه یگانگی خدا در یهودیت [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 71-90]
 • نظامی، ک. ای. بررسی سیر تطور تفکر دینی اسلامی در شبه‌قاره از قرن ششم تا سیزدهم ه‍.ق [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 183-213]
 • نظری، محمدرضا رهیافتی به مفهوم «پیمان» در اندرزنامه‌های پهلوی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 5-24]
 • نقد بیشی، معصومه حقیقتِ شمس تبریزی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 199-210]
 • نماینده نیاسر، مجتبی کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 197-221]
 • نوری، محمد خاورشناسان و فرقه شناسى [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 174-200]
 • نوربخش، یونس بررسی و نقد رویکردهای مختلف به هم‌زیستی ادیان [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 43-68]
 • نوروزی، اصغر آموزه اعیان ثابته در عرفان اسلامى [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 139-170]
 • نیولی، جرالد شر در ادیان ایران باستان [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 121-132]
 • نیـولـی، گـراردو فر/ فرّه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 101-118]

و

 • وایتمن، پل جی. خداباوری، حقوق و سیاست [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 133-144]
 • وایدا، ژرژ عرفان یهود [دوره 3، شماره 11، 1380، صفحه 103-132]
 • وارد، کیت مسیحیت و اخلاق [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 123-140]
 • والی یر، پل سنت ارتدکس [دوره 1، سوم و چهارم، 1378، صفحه 245-259]
 • وایلز، موریس اسطوره در الهیات [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 103-126]
 • وان اورت، یوهانس خداوند، حافظه و زیبایی؛ تحلیلی مانوی از اعترافات آگوستین، دفتر دهم، باب‌های یکم تا سی‌وهشتم [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • وحید، شهاب الدین الاهیات به سبک داستان [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 169-196]
 • وحیدی، شهاب الدین دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...) [دوره 6، شماره 21، 1383، صفحه 241-254]
 • وحیدی، شهاب الدین دانش نامه دین (آمین، اهو، بکتاشیه، چلّه روزه، خلق مدام، شئول، معبد اورشلیم) [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 231-254]
 • وحیدی، شهاب الدین مرجئه [دوره 9، شماره 33، 1386، صفحه 115-136]
 • وحیدی، شهاب‌الدین ابزار و منابع معرفت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 5-28]
 • وحیدی مهرجردی، شهاب الدین درآمدی بر الاهیات رهایی‌بخش [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 29-52]
 • ویر، کالیستوس مسیحیت شرقى; تحولات تاریخى [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 113-140]
 • ویر، کالیستوس مسیحیت شرقى; کلیساها، آموزه ها و آیین هاى مقدس [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 93-114]
 • ویکفیلد، گوردن اس معنویت و عبادت [دوره 4، شماره 16، 1381، صفحه 63-93]
 • وکیـلی، فاطمـه بررسی رویکرد اخلاقی کتاب ارمیا و اناجیل همدید [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 161-182]
 • ویلیامز، ان. پی. سنت در مسیحیت [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 217-236]
 • ویلیامز، پل تُهیا [دوره 8، شماره 31، 1385، صفحه 149-158]
 • ولترستورف، نیکلاس سنّت اصلاح شده [دوره 2، شماره 7، 1379، صفحه 91-98]
 • ویلکن، رابرت خداى سه گانه در کتاب مقدس وظهور راست کیشى [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 89-116]
 • وین، مارک زبان دینى [دوره 7، شماره 28، 1384، صفحه 107-136]
 • وینرایت، جفـرى دعاى خداوند [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 55-62]
 • وینک، پل دین‌داری و معنویت تغییرات و تأثیرات در دوره‌های مختلف بزرگسالی [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 169-192]
 • وئر، تیموتی سنت مقدس: منبع ایمان ارتدکس [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 237-256]

ه

ی

 • یوآ، جی هوآ خودم را گم کرده‌ام رؤیای پروانه جوانگ‌زه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 201-222]