حقوق بشر در آیین بودا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان