فهرست موضوعى مقالات فصلنامه هفت آسمان (از شماره 1 الى 15)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


مصاحبه

ردیف عنوان

مؤلف/مترجم فصلنامه

1          وحدت متعالى ادیان    دکتر محمود بینامطلق1

2          دین و دیندارى در جهان معاصر    استاد مصطفى ملکیان2

3          دین و قرائت پذیرى آن استاد صادق لاریجانى3و4

4          دین و دین پژوهى در روزگار ما    دکتر داریوش شایگان5

5          نسبت ادیان و عرفان    دکتر شهرام پازوکى6

6          ضرورت گفتوگوى ادیان و مذاهب اسلامى      آیت اللّه محمدحسین فضل اللّه7

7          تصوف و تشیع         دکتر نصراللّه پورجوادى8

8          چشم انداز تقریب مذاهب اسلامى  آیت اللّه واعظ زاده خراسانى9و10

9          دین و اسطوره          دکتر میرجلال الدین کزازى11

10         ادیان در قرآن           آیت اللّه معرفت12و13

11         آیین زرتشت           موبد نیکنام14

 

سرمقاله

ردیفعنوانمؤلففصلنامه

1          هفت آسمان            سردبیر1

2          برپایى ایمان            سردبیر2

3          از اینجا و آنجا         سردبیر3و4

4          راست اندیشى دینى    سردبیر5

5          معقولیت و مقبولیت    سردبیر6

6          کدام قرائت؟            سردبیر7

7          مطبوعات دینى         سردبیر8

8          امت یگانه  سردبیر9و10

9          نقدِ سخن  سردبیر11

10         روادارى و ماندگارى    سردبیر12و13

11         پاى بندى به سنّت      سردبیر14

12         در آستان قرآن          سردبیر15

 

مذاهب اسلامى

ردیفعنوانمؤلف/مترجمفصلنامه

1          تأثیر اندیشه هاى کلامى شیعه بر معتزله         جوادى قاسم1

2          خاورشناسان و فرقه شناسى        نورى محمد1

3          عبداللّه بن میمون و اسماعیلیان      ثبوت اکبر1

4          موحدان دروز          مرسل نصر/شریعتمدارى حمیدرضا1

5          پژوهشى درباره کرامیان رحمتى محمدکاظم2

6          تشیّع از دیدگاه سیدحیدر آملى     جوادى قاسم2

7          خاستگاه تشیع در بحرین           اسلامى رضا2

8          ابن ریوندى و کتاب الزمرد          رحمتى محمدکاظم3و4

9          اسلام و مقتضیات جهان معاصر     حسن جابر/شریعتمدارى حمیدرضا3و4

10         اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله        فرمانیان مهدى3و4

11         اندیشه هاى نظّام تحت تأثیر شیعه  جاودان محمد5

12         نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنت            جعفریان رسول5

13         تقریب مذاهب اسلامى؛ گامى به پیش           امام موسى صدر/شریعتمدارى حمیدرضا7

14         شهرستانى؛ سنّى اشعرى یا شیعى باطنى         فرمانیان مهدى7

15         کتاب دوم آدم و حوا   توفیقى حسین7

16         حجّت (دانش نامه)     فرمانیان مهدى8

17         ناطق (دانش نامه)       فرمانیان مهدى8

18         خواجه نصیرالدین طوسى و اسماعیلیان         ملک مکان حمید9و10

19         داعى (دانش نامه)       جاودان محمد9و10

20         دَور (دانش نامه)        جاودان محمد9و10

21         راهنماى مطالعات فرقه شناسى اسلامى          صفرى نعمت اللّه9و10

22         سازمان دعوت (دانش نامه)         جاودان محمد9و10

23         شریعت (دانش نامه)    جاودان محمد9و10

24         عزیمت (دانش نامه)    جاودان محمد9و10

25         قاضى نعمان و مذهب او            جوان آراسته امیر9و10

26         کلیسا (دانش نامه)      مفتاح احمدرضا9و10

27         کنیسه (دانش نامه)      فرزین حمیدرضا9و10

28         نگاهى به مکتب متأخر معتزله       رحمتى محمدکاظم9و10

29         آشنایى با زیدیه        موسوى نژاد سیدعلى11

30         اِرهاص (دانش نامه)    جاودان محمد11

31         بررسى ستیزه هاى دیرین درباره تحریف قرآن     حسین مدرسى/رحمتى محمدکاظم11

32         صَرفه (دانش نامه)      جاودان محمد11

33         کرامت (دانش نامه)     جاودان محمد11

34         معجزه (دانش نامه)     جاودان محمد11

35         مکاتبات سلطان حسین تابنده و حجة الاسلام مردانى           مردانى محمد11

36         بَداء (دانش نامه)        جاودان محمد12و13

37         رفض (دانش نامه)      جاودان محمد14

38         طریقت خلوتیه جّراحیه شمیز فریدلندر/نصیرى محمد14

39         شیعه       جاودان محمد15

40         فرقه        آقانورى على15

 

 

ادیان ابراهیمى

ردیفعنوانمؤلف/مترجمفصلنامه

1          ادله اثبات دعواى کیفرى در آیین یهود          سلیمانى حسین 1

2          مصنف واقعى اسفار پنجگانه        باروخ اسپینوزا/آل بویه علیرضا1

3          وحى و نبوت یهودى    فرزین حمیدرضا1

4          درآمدى بر شناخت کتاب مقدس   سلیمانى اردستانى عبدالرحیم2

5          سیر تکوّن تلمود        طالبى دارابى باقر2

6          کتاب اَحیقار            توفیقى حسین2

7          ادبیات و خاستگاه تاریخى مکتب قبّاله         راسخى فروزان3و4

8          انجیل توماس به روایت کشفیات نجع حمادى  معتمدى منصور3و4

9          زمینه هاى بحث فلسفى درمسیحیّت   ویلیام جى.وین رایت/سلیمانى اردستانى عبدالرحیم3و4

10         سنّت ارتدکس          پل والى یِر/انصارى پور محمدتقى3و4

11         عهد جدید؛ تاریخ نگارش و نویسندگان        سلیمانى اردستانى عبدالرحیم3و4

12         کتاب رازهاى خنوخ    توفیقى حسین3و4

13         کتب اپوکریفایى عهد قدیم         سلیمانى اردستانى عبدالرحیم5

14         ژزوئیتها، یسوعیان (دانش نامه)      سلیمانى اردستانى عبدالرحیم6

15         عادل شمرده شدن (دانش نامه)     سلیمانى اردستانى عبدالرحیم6

16         عیسى و ادیان جهانى   سلیمانى اردستانى عبدالرحیم6

17         فیض (دانش نامه)      سلیمانى اردستانى عبدالرحیم6

18         کتاب اول آدم و حوا    توفیقى حسین6

19         آگادا (دانش نامه)       طالبى دارابى باقر7

20         اصول اعتقاد (دانش نامه)           طالبى دارابى باقر7

21         اعتقادات (دانش نامه)   طالبى دارابى باقر7

22         بدعت (دانش نامه)     طالبى دارابى باقر7

23         سنّت اصلاح شده      نیکلاس ولترستورف/ابوطالبى محمدصادق7

24         هلاخا (دانش نامه)      طالبى دارابى باقر7

25         آنَک مسیح... اینک انسان!           شجاعى زند على رضا8

26         کتاب عهد مشایخ دوازده گانه      توفیقى حسین8

27         نقادى کتاب مقدس     سلیمانى اردستانى عبدالرحیم8

28         یهودى (دانش نامه)     طالبى دارابى باقر8

29         کاتولیک (دانش نامه)   مفتاح احمدرضا9و10

30         ماشیح «مسیحا» (دانش نامه)         فرزین حمیدرضا9و10

31         مجازات ها در حقوق کیفرى یهود  سلیمانى حسین9و10

32         عرفان یهود ژرژ وایدا/مفتاح احمدرضا11

33         رساله اَریستیاس        توفیقى حسین12و13

34         تاثیر نهضت اصلاح دینى بر تاریخ   آلیستر مک گراث/حدّادى بهروز14

35         تورات (دانش نامه)     سلیمانى حسین14

36         خداى سه گانه در کتاب مقدس     رابرت ویلکن/عارف زاده الیاس14

37         ده فرمان (دانش نامه)   سلیمانى حسین14

38         دین و فلسفه در غرب مسیحى       ایلخانى محمد15

39         انتقال به مدرنیته        آلیستر مک گراث/انصارى پور محمدتقى15

40         عرفان مرکبه و عهد عتیق            محمودى ابوالفضل15

41         خداى عهد عتیق        صادق نیا مهراب15

 

ادیان شرق

ردیفعنوانمؤلف/مترجمفصلنامه

1          زمینه هاى بحث فلسفى در آیین هندو نینیان اسمارت/موحدیان عطار على2

2          آیین بودا(دانش نامه)  پاشایى ع.5

3          دین شین تـوْ           ماساهاروُ آنِه ساکى/پاشایى ع.5

4          زمینه هاى بحث فلسفى در آیین بودا  پُل جى. گریفیث/قنبرى خلیل5

5          آواشناسى سنسکریت، چینى و ژاپنى            پاشایى ع.6

6          آمیدا(دانش نامه)      پاشایى ع.6

7          بوداسف (دانش نامه)   پاشایى ع.6

8          بودا (دانش نامه)        پاشایى ع.6

9          شین تو (دانش نامه)    پاشایى ع.6

10         آوانویسى فارسىِ واژگان و نام هاى سنسکریت و پالى         پاشایى ع.7

11         بوشى دو (دانش نامه)   پاشایى ع.7

12         پنج کاف (دانش نامه)   ابوطالبى محمدصادق7

13         مفهوم نیروانه در آیین بودا          ال. اس. کازینز/شجاعى على رضا7

14         نقش دین؛ گفتوگوى توین بى وایکه دا          زاهدى محمدجواد7

15         دیانه (دانش نامه)       شجاعى على رضا8

16         ذاذن (دانش نامه)       شجاعى على رضا8

17         ذِن (دانش نامه)         شجاعى على رضا8

18         ساتورى (دانش نامه)   شجاعى على رضا8

19         کن شو (دانش نامه)    شجاعى على رضا8

20         گام نخست در مطالعه ادیان شرقى  موحدیان عطار على8

21         نیروانه: بینش مقام حقیقت است یتابو«تم، یعنى چنان که هست پاشایى ع.8

22         ادیان شرق و دموکراسى            پاشایى نسترن9و10

23         اویدیا (دانش نامه)      شجاعى على رضا9و10

24         ایشّین دِن شین (دانش نامه)         شجاعى على رضا9و10

25         تون گو (دانش نامه)    شجاعى على رضا9و10

26         ذندو (دانش نامه)       شجاعى على رضا9و10

27         شکتیزم (دانش نامه)    نصیرى منصور9و10

28         شیوه ـ سیدانته (دانش نامه)         نصیرى منصور9و10

29         فوکاستسو (دانش نامه) شجاعى على رضا9و10

30         کواَن (دانش نامه)       شجاعى على رضا9و10

31         لینگایت (دانش نامه)   نصیرى منصور9و10

32         مکتب یوگاچاره        دان لوستاوْس/قنبرى خلیل9و10

33         ننگه ـ میشو (دانش نامه)            شجاعى على رضا9و10

34         هاسّو (دانش نامه)      شجاعى على رضا9و10

35         «بیدارى ایمان درمهایانه» یوشیتو س. هاکِه دا/پاشایى.ع11

36         تهیگى (دانش نامه)     پاشایى.ع11

37         داى بوتسو (دانش نامه) پاشایى.ع11

38         سان جو (دانش نامه)   پاشایى ع.11

39         گوردوارا (دانش نامه)   ابوطالبى محمدصادق12و13

40         معرفى چند متن هندویى (دانش نامه)           مبینى محمدعلى12و13

41         بودى (دانش نامه)      شجاعى على رضا14

42         سنساره (دانش نامه)    شجاعى ابوالفضل14

43         شونیتا (دانش نامه)     شجاعى على رضا14

44         ناگارجونه  بینا گوپتا/شجاعى على رضا14

45         مکاشفه معناى حقیقى  یوشیتو هاکه دا/پاشایى.ع15

46         آیین بوداى باستان      ال.اس.کارینز/شجاعى علیرضا15

47         آدى گرنت ابوطالبى صادق15

48         بوداشناسى شجاعى علیرضا15

49         چهار حقیقت شریف   جعفرى ابوالقاسم15

50         روشن شدگى           جعفرى ابوالقاسم15

51         گورو       ابوطالبى صادق15

52         موعود بودایى          شجاعى ابوالفضل15

 

ادیان ایران باستان

ردیفعنوانمؤلففصلنامه

1          زمان ظهور زرتشت از نگاهى دیگر آقایى سیدمجتبى2

2          موعود در آیین زرتشت حسینى(آصف) سیدحسن3و4

3          توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات      حسینى(آصف) سیدحسن6

4          بازخوانى مفهوم موعود در دین زرتشتى         آقایى سیدمجتبى7

5          اندرواى (دانش نامه)    آقایى سیدمجتبى8

6          فَرَوَهر (دانش نامه)      آقایى سیدمجتبى8

7          وَر (دانش نامه)         آقایى سیدمجتبى8

8          پنج نیروى مینوى (دانش نامه)       فرهودى مصطفى9و10

9          فروپاشى دولت ساسانى و گروش ایرانیان به اسلام          آقایى سیدمجتبى9و10

10         امشاسپندان (دانش نامه) فرهودى مصطفى11

11         راه نجات در گیتا       فرهودى مصطفى11

12         متون دینىِ آیین مانى   راسخى فروزان12و13

13         مزدک؛ اصلاح طلبى و فروپاشى    آقایى سیدمجتبى12و13

14         هفت اقلیم زرتشتى (دانش نامه)     فرهودى مصطفى12و13

15         درباره زبان پهلوى      خان بلوکى سپیده15

 

دیگر قلمروهاى دین پژوهى

ردیفعنوانمؤلف/مترجمفصلنامه

1          فلسفه دین ویتگنشتاین  جان هایمان/قنبرى خلیل 1

2          پیام ادیان: نقب زدن به عالم معنا / رابرت ام. مى            ملکیان مصطفى1

3          ارتباط انسان و طبیعت از نگاه اسلام و آیین دائو راسخى فروزان2

4          تجسیم از دیدگاه ابن میمون و علامه طباطبایى  کاشفى محمدرضا2

5          خودشناسى آلدوس هاکسلى/ملکیان مصطفى2

6          تجربه دینى، مدرنیته و پست مدرنیسم           قائمى نیا على رضا3و4

7          فلسفه تطبیقى دین      پول. ج. گریفیت/حدّادى بهروز3و4

8          متکلمان مسلمان وضرورت آشنایى با الهیات نوین مسیحى      محمد لگنهاوسن/جواندل نرجس5

9          ادیان در خدمت انسان  امام موسى صدر/شریعتمدارى حمیدرضا6

10         هارتشورن و آکویناس، راهى میانه  ویلیام پى. آلستون/على زمانى امیرعباس 6

11         مسئله ایمان و شک از دیدگاه پل تیلیش         موحدیان عطار على7

12         رازِ راز متن قائمى نیا على رضا8

13         معنویت و الهیات       فیلیپ شلدراک/قنبرى حسن9و10

14         سنّت، تغییر و حفظ هویت          وینسنت برومر/شهرآیینى مصطفى12و13

15         گونه شناسىِ اندیشه موعود در ادیان مختلف    موحدیان عطار على12و13

16         انسان و زمان           آقایى سیدمجتبى14

17         دین و دولت            توفیقى حسین14

18         دیدگاه امام خمینى(ره) درباره پیروان ادیان     توفیقى حسین15

19         الهیات و فهم علمى     پیتر بایرن/گندمى رضا15

20         ادیان جدید آلین بارکر/طالبى دارابى باقر15

 

معرفى

ردیفعنوانمؤلف/مترجمفصلنامه

1          افراهاط ]فرهاد[ حکیم پارسى      شریعتمدارى حمیدرضا1

2          موسوعة الیهود         شریعتمدارى حمیدرضا2

3          تاریخ وهابیه            محمدحسین قریب گَرَکانى/جعفریان رسول 3و4

4          درآمدى بر گفتوگوى اسلام و مسیحیت         شریعتمدارى حمیدرضا3و4

5          مجله المشرق           شریعتمدارى حمیدرضا5

6          دانش نامه «نهضت اصلاح دینى» آکسفورد      حدادى بهروز6

7          کتاب جوهره تلمود     طالبى دارابى باقر7

8          دایرة المعارف جودائیکا سلیمانى حسین8

9          کتاب رهنماى الوهى در تشیع نخستین          موحدیان عطار على9و10

10         معرفى آثار منتشر شده زیدیه       موسوى نژاد سیدعلى14

 

نقد

ردیفعنوانمؤلف/مترجمفصلنامه

1          نقدى بر نخستین گفتوگوى هفت آسمان         اسعدى محمّد2

2          تقریب، فراتر از یک شعار           ابراهیمىورکیائى محمد11

3          درباره وحدت اسلامى  سند محمّد11

4          دعوت به هم بستگىِ پایدار         جهانبخش جویا11

5          گرایش هاى تقریبىِ امام موسى صدر            کمالیان محسن11

6          تقریب در چشم انداز پایه گذاران آن            گروه معارف و تحقیقات اسلامى12و13(زیر نظر حضرت آیة اللّه مکارم)

7          نقدِ نقد     طباطبایى سیدمحمدرضا12و13

8          نگاهى به چشم انداز تقریب         طباطبایى سیدمحمدرضا12و13

9          یک ترجمه و چند ملاحظه          مدرسى حسین12و13

10         نقدى بر مکاتبات       پازوکى شهرام14