معرفى مجله المشرق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


کسانى که با مسیحیّت شرق کمابیش آشنایند حتماً نام مجلّه دیرپاى و پرآوازه المشرق را شنیده اند، مجلّه اى گرانمایه که بیش از یک قرن از ظهور آن مى گذرد و در طىّ صدها شماره توانسته است در عرصه دین و فرهنگ اثرگذار و نام بردار باشد. المشرق، پس از الهلال، قدیمى ترین نشریه عربى اى است که از انتشار باز نمانده است. اولین شماره این مطبوعه به سال 1898 میلادى توسط چاپخانه کاتولیکى انتشار یافت. این مطبعه وابسته به یسوعیان لبنان است. راهبان یسوعى پیش تر نشریه البشیر را منتشر مى کردند که هم از لحاظ سطح علمى و هم از لحاظ گستره انتشار در حدّى نبود که بتواند هماورد مجلاّت سکولار و پرمایه اى چون الهلال و المقتطف باشد. از این رو یسوعیان لبنان از سال 1894 درصدد انتشار المشرق برآمدند. تلاش هاى آنان سرانجام در سال 1898 به ثمر نشست.

یسوعیان  یا ژزوئیت ها از معروف ترین فرقه هاى رهبانى کاتولیک هستند که در کنار گذراندن تعلیمات دینى و تبعیّت کامل از پاپ، به فراگیرى و نشر علوم زمانه نیز اهتمام زیادى نشان مى دهند. بسیارى از چهره هاى اندیشمند کاتولیک به این مجموعه تعلّق دارند. در روزگارِ گسستِ عمیق میان علم و دین، ژزوئیت ها کوشیده اند با حفظ حریم این دو، میانشان نوعى همدلى و هم زبانى بهوجود آورند. این فرقه را ایگناتیوس دولویولا (1491 ـ 1556) در دهه هاى نخستین قرن شانزدهم میلادى بنیان گذاشت. اصول فکرى ایگناتیوس عبارتند از: رهبانیّت، تربیّت متربّى محور، همه جانبه بودن تربیت (عقلانى، باطنى و اجتماعى)، انسان گرایى (فرادینى بودن مقوله خدمات علمى، اجتماعى و معنوى)، نخبه گرایى، اهتمام به احکام دینى، نظامات اجتماعى و سیاسى و گفتوگو. مهم ترین آثار وى عبارتند از: ریاضت هاى روحى، قوانین سازنده رهبانیت یسوعى و نظام دروس. این آثار همواره مبنا و معناى حرکت یسوعیان بوده است. دو آموزه ذیل تا حدودى نشان دهنده جهت گیرى ژزوئیت هاست:

بر یسوعیان است که وقت زیادى را صرف تأمل کردن و تمرین هاى لازم براى زندگى معنوى و روحانى نکنند. البته اینان مى توانند با جستوجوى حضور خدا در همه اشیا، تمرین هاى خود را تداوم ببخشند: آن گاه که با کسى سخن مى گویند، در رفت و آمدها، مشاهدات، گوش سپردن ها، هنگام اندیشیدن و در همه کارهایشان; زیرا به درستى گفته اند که عزت و عظمت خدا و قدرت و جوهره اش در همه اشیا حاضر است. این شیوه تأمل، یعنى دیدن خدا در همه چیز، آسان تر از آن است که ذهن را با اشیاى مجرّدتر و انتزاعى تر اوج دهیم; زیرا چنین کارى مشقّت زیادى در بر دارد. این تمرین والا ما را براى حضورِ ارزشمند خدا در درونمان آماده مى سازد، هر چند این تمرین در اثناى تأملى کوتاه صورت بگیرد.

 

پیش تر باید در نظر داشت که فرد خیراندیش باید بیشتر به سوى توجیه اندیشه دیگرى بشتابد تا به حکم کردن بر ضدّ او. اگر توجیه آن اندیشه براى او امرى ناشدنى است باید از نحوه فهم و تلقّىِ هم سخن خویش بپرسد. اگر تلقى او ناصواب است با محبت و صمیمیت آن را تصحیح کند و اگر این کار کفایت نکرد باید همه ابزارها و راه هاى مناسب را بپوید و بیازماید تا آن اندیشه به نیکى فهمیده و به خوبى تبیین و توجیه شود.

در حال حاضر از میان 000/25 نفر ژزوئیت، 6800 نفر در امر تعلیم و تربیت اشتغال دارند و 000/800/1 نفر را در 177 دانشگاه، 356 دبیرستان، 46 هنرستان و 32 مدرسه ابتدایى در 65 کشور تحت پوشش دارند.

یسوعیان، بیشتر به مسیحیت غرب تعلّق دارند، امّا با این همه توانسته اند در شرق نیز نفوذ کنند. بى تردید مهم ترین و فعّال ترین یسوعیان شرق همانانى هستند که لبنان را پایگاه خود قرار دادند و منشأ خدمات علمى و فرهنگى بزرگى در این دیار شدند. ژزوئیت هاى لبنان به زودى در فرهنگ مشرق عربى صاحب منزلتى والا شدند و به خصوص به زبان و ادب عربى خدمات شایانى کردند، ولى همواره مهم ترین داعیه آن ها ترویج و تعمیق مسیحیّت کاتولیکى و تبعیّت محض از پاپ بوده است.

مجله المشرق یکى از دستاوردهاى فرهنگى و علمى یسوعیان لبنان است. المشرق وابسته به دانشگاه حضرت یوسف (جامعة القدّیس یوسف) یکى از مراکز دانشگاهى یسوعیان است. صاحب امتیاز و بنیان گذار این اثر گران سنگ لویس شیخو است. لویس شیخو، متولّد ماردین در جنوب ترکیه، خود یکى از نامداران فرهنگ و ادب عربى است. مهم ترین دغدغه این روحانى یسوعى در زندگى شصت و هشت ساله اش (1859 ـ 1927)، نشان دادن اهمّیت و منزلت مسیحیان در تاریخ و فرهنگ عرب است، مهم ترین اثر وى النصرانیّة و آدابها بین عرب الجاهلیّة است که در آن با بهره گیرى از آثار و تواریخ یونانى، لاتینى، سریانى و عربى، کوشیده است ـ و به مبالغه گویى نیز افتاده است ـ تا نشانه هاى حضور فعّال و مؤثر مسیحیت را در جزیرة العرب نمایان سازد. از وى حدود بیست کتاب و بیش از دوهزار مقاله بر جاى مانده است که همه آن ها عهده دار تأمین همان دغدغه همیشگى اوست. برخى از دیگر آثار انتشار یافته او عبارتند از:

ـ مجانى الأدب فى حدائق العرب (در 6 جلد);

ـ شعراء النصرانیّة قبل الاسلام;

ـ شعراء النصرانیّة بعد الاسلام;

ـ کلیله و دمنه;

ـ الآداب العربیّة فى القرن التاسع عشر و فى الرّبع الاوّل من القرن العشرین;

ـ علماء النصرانیّة فى الاسلام;

ـ وزراء النصرانیّة فى الاسلام.

براى آشنایى بیشتر با لویس شیخو بهترین منبع کتابى است که کمیل حشیمة به سال 1979 تحت عنوان الأب لویس شیخو ما کتبه و کُتِب عنه نگاشته است. در مواضع مختلفى از المشرق، بهویژه در شماره هاى مربوط به سال 1991 و 1998، مجله و مؤسس آن، لویس شیخو، به تفصیل معرفى شده است. علاّمه قزوینى اغلب کتب وى را مشحون از اغلاط و اوهام تاریخى، لغوى و نحوى دانسته است. به نظر وى مفیدترین تألیف شیخو، الآداب العربیة فى القرن التاسع عشر و الربع الاول من القرن العشرین است (مجله یادگار: 3، ص 68، به نقل از فرهنگ معین).

لویس شیخو تا سال 1927، به مدّت 25 سال (با کم کردن سال هاى جنگ جهانى اول) عهده دار مسئولیت المشرق بود. پس از وفات لویس شیخو تا سال 1951 به ترتیب هنرى لامنس، رینه موترد، روبیر شدیاق و پول کورون متصدى مجله المشرق بوده اند. از سال 1951 تا 1970 اغناطیوس عبده خلیفه زمام مجله را بر عهده گرفت و از 1970 تا کنون مجله زیر نظر کمیل حشیمة، اداره شده است.

لویس شیخو در آغازین سخن شماره اول نوشته است:

و نام مجله جدید ما خود از مقصود ما سخن مى گوید و ما را از سیاهه اى بلند و بالا بى نیاز مى کند. ما با گزینش این نام خواسته ایم به هموطنانِ خود نشان دهیم که انگیزه عمده ما بررسى و تحریر مباحث مربوط به شرق و گروه ها و فرقه هاى شرقى است; و این محور را بر دیگر محورها ترجیح مى دهیم تا نگویند که بیگانگان به آنچه در خانه و وطن ما مى گذرد داناترند.

المشرق در آغاز کشکولى بود از مباحث مختلف دینى، علمى، ادبى و هنرى، و تقریباً به همه شئون دین و دنیا ـ به جز سیاست ـ مى پرداخت. به مرور مجلّه به مباحث دینى و تاریخى سوق داده شده است. محورهاى اصلى مجله در آغاز از این قرار بودند: تازه هاى علوم، جغرافیاى شرق، معرّفى نسخه هاى خطّى و نیز تازه هاى چاپ و نشر، داستان هاى بلند، پرسش و پاسخ، مباحث الهیّاتى و انجیلى، تراجم بزرگان، تاریخ و عقاید فرق، تاریخ تمدّن هاى پیشین، شعر و ادب، فقه و شریعت.

یکى از محورهاى تقریباً ثابت المشرق در دوران تصدّى لویس شیخو مباحث جدلى، بهویژه مجادلات وى با صاحبان المقتطف و الهلال بوده است. المشرق پس از لویس شیخو دیگر صبغه جدلى ندارد و راه انفتاح و گفتوگو را مى پیماید. نوبت انتشار المشرق در ابتدا هر دو هفته یک بار بود. به مرور فاصله انتشار شماره ها افزایش یافت و اینک سالى دو بار انتشار مى یابد. میانگین صفحات شماره هاى انتشار یافته در هر سال حدود 800 صفحه است.

این مجله هر چند هیچ گاه به کلى تعطیل نشده است، امّا فترت هاى مختلفى داشته است که به انتشار منظم آن آسیب رسانده است. مهم ترین فترت آن میان سال هاى 1970 ـ 1990 بوده است. در سال 1970 کمیل حشیمه اعلام مى دارد که تا اطلاع ثانوى المشرق منتشر نمى شود. در آن زمان قرار بود براى انجام تغییراتى ادارى تا مدتى محدود، مجله انتشار نیابد، اما وقوع جنگ هاى داخلى انتشار شماره بعدى را تا سال 1991 به تأخیر انداخت. با احتساب این فترت و فترت 5 ساله دوران جنگ جهانى اول، این مجله هم اینک هفتاد و چهارمین سال انتشار خود را مى گذراند.

اندیشمندان و عالمان بسیارى، اعم از یسوعى و غیر یسوعى و شرقى و مستشرق، در المشرق قلم زده اند. نام برخى از این نویسندگان از قرار ذیل است: جرج انطونیوس، حُشَیمة کمیل، اغناطیوس عبده خلیفة، خلیل اِدّه، جبرائیل عقیقى، آنطون صالحانى، لویس معلوف (مولف المنجد)، رافائل نخلة، پولس نُوِیّا، هنرى لامنس، انستاس مارى الکرملّى، قسطنطین الباشا، ابراهیم حرفوش، محمود شکرى الالوسى، امیر شکیب ارسلان، فؤاد افرام البستانى، عارف تامر، شیخ احمد تقى الدین، شیخ سلیم الدّحداح، حبیب الزیّات، رشید الشرتونى، سعید الشرتونى، عثمان یحیى، یوسف ابراهیم یزبک.

مجموعه شماره هاى انتشار یافته المشرق تا سال 1999 در کتابخانه تخصصى مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب در دسترس محققان قرار دارد. اینک به تفصیل عناوین مقالاتى را که به حوزه ادیان و مذاهب مربوط است در معرض دید دین پژوهان ارجمند قرار مى دهیم:

 

الهیات (لاهوت)

ــ نگرش عقلانى به وحى، لویس معلوف الیسوعى، 2: 109 و 305.[1]

ــ سپر ریاست یا بالیوم، هنرى لامنس الیسوعى، 2: 625.

ــ کاهن و بیمار، جرمانوس معقّد، 2: 689.

ــ نگاهى به اهمیّت مطالعه تألیفات آباى مقدس، سباستین رونزوال الیسوعى، 2: 781.

ــ علم و دین، عبدالاحد جرجى السریانى، 2: 1118.

ــ ریاست پاپ هاى رومى بر کلیساهاى شرق در قرن نخست مسیحیّت، حنّا راى الیسوعى، 3: 2 و 443 / 4: 807.

ــ زدودن شبهات از برخى اعتقادات، لویس شیخو الیسوعى، 3: 409.

ــ معجزه چیست، لویس معلوف الیسوعى، 3: 489 و 725.

ــ حلّ معضلاتى چند در الهیّات، لویس شیخو الیسوعى، 3: 511.

ــ دین مسیحیّت به جاى دنیاى بت پرستى، جرمانوس معقد، 3: 685.

ــ قضا و قدر، لویس شیخو الیسوعى، 3: 899.

ــ شرح اسرار کودکى و نوجوانى حضرت مسیح، جرمانوس معقّد، 3: 930.

ــ گفتارى در باب یوبیل از منظر الهیّات و تاریخ، لویس شیخو الیسوعى، 4: 179.

ــ تسامح دینى، لویس شیخو الیسوعى، 4: 373.

ــ مقام یوسف نیک کردار در میان اولیاى اطهار، پولس جان الیسوعى، 4: 229.

ــ یوحنّاى زرّین دهان و ریاست پطرس و جانشینانش بر کلیساى جامع، امیل ریغو الیسوعى، 5: 76 و 133.

ــ گواهى هاى مشاهیر عرب در باب ریاست پطرس و جانشینانش، لویس شیخو الیسوعى، 5: 217.

ــ رتبه پاتریاکى: مختصرى در باب منشأ، تاریخ و حقوق آن، میخائیل تامیزیه الیسوعى، 5: 433، 597: 588 و 706.

ــ رستاخیز مسیح، یوسف غرد الیسوعى، 6: 337 و 413.

ــ ریاست پطرس در گورستان هاى روم، لویس گلابرت الیسوعى، 6: 577.

ــ توحید و وحى، لویس شیخو الیسوعى، 7: 230.

ــ لاهوت حضرت مسیح در دردها و رنج هایش، شرل اوزیاس تورین، 7: 241.

ــ عقیده برزخ نزد کاتولیک ها، خورى پطرس عقل المارونى، 7: 1051.

ــ پولس رسول و گواهى اش بر رستاخیز حضرت مسیح. ایودى لابریار الیسوعى، 8: 413.

ــ بررسى عقاید مسیحیّت، اوزیاس تورین الیسوعى، 8: 485.

ــ آشتى میان ایمان و عقل، خلیل اِدّه الیسوعى، 8: 600.

ــ الگوى کهانت ]روحانیّت[، لویس شیخو الیسوعى، 8: 790.

ــ طلاق در نظر مسیحیان، آنطون صالحانى الیسوعى، 8: 1012، 1071 و 1129.

ــ حکم انجمن مقدسِ پیرامون شرح شوراى ترنت در باب تناول روزانه ]عشاى ربّانى[ 9: 385.

ــ پطرسِ رسول در روم، ل. رغ الیسوعى، 9: 611.

ــ اعتراف در اوایل مسیحیت، یوسف خلیل الیسوعى، 10: 641.

ــ ازدواج مسیحى از منظر تاریخ و الهیّات، لویس شیخو الیسوعى، 10: 1009 و 1086.

ــ حاکمیت دنیوى پاپ، ش. 1. الیسوعى، 11: 714.

ــ گوسفندانم را بچران، میش هایم را بچران; درسى در باب الهیّات، یوسف دیلنسگر الیسوعى، 11: 823.

ــ نور در قبر مقدّس، خورى الیاس شهوان السریانى، 12: 316.

ــ کتاب مقدس و کلیساى ارتدکس: بحثى لاهوتى، آنطون ربّاط الیسوعى، 12: 801.

ــ درنگى نزد قبر مسیح، لویس شیخو الیسوعى، 14: 321.

ــ فرشتگان به جاى علم و دین از منظر فلسفه و الهیات، لویس شیخو الیسوعى، 15: 721.

ــ دریافت آزاد در کلیساى کاتولیک، لویس شیخو الیسوعى، 15: 888.

ــ دین استوار: نگاهى مقدّمى و اجمالى به ارکان دین، شرل ابیلا الیسوعى، 17: 300.

ــ توهمات عقل گرایان در باب وحى الهى، شرل ابیلا الیسوعى، 17: 117 و 289.

ــ طهارت در مسیحیّت، لویس شیخو الیسوعى، 17: 305.

ــ وحى الهى: امکان و ضرورت آن، شرل ابیلا الیسوعى، 17: 436، 511 و 608.

ــ انجیل و صلح، خورى پطرس فرج صفیر، 18: 218.

ــ پیروزى صلیب، لویس شیخو الیسوعى، 18: 241.

ــ ریاست پطرس مقدّس، آنطون صالحانى الیسوعى، 20: 332.

ــ پاپ و رم، بردیوت داود اسعد، 20: 434.

ــ آیا احتمال دارد روس ها ارتدکسى خود را تغییر دهند. لویس شیخو الیسوعى، 20: 733.

ــ ایمان و علم دو برادر همنوا، یوسف عمشیتى، 21: 81.

ــ صلیب قدرت خدا: نگرشى لاهوتى و اجتماعى، لویس شیخو الیسوعى، 21: 161.

ــ صدور روح القدس از پدر و پسر، آنطون صالحانى الیسوعى، 21: 321.

ــ ورود پطرس رسول به روم، یوسف عمشیتى، 21: 544.

ــ احوال آخرت در عرف نصاراى نخستین، جرجس الیان السریانى، 21: 801.

ــ ستاره هاى کلیساى جامع: توماس آکوینىِ مقدس و فرانسیس دو سال مقدس از منظر تاریخ و الهیات، لویس شیخو الیسوعى، 21: 881.

ــ زندگانى واقعى در صلیب است، لویس شیخو الیسوعى، 22: 336.

ــ آیین قربانى در کلیساهاى شرقى، لویس شیخو الیسوعى، 22: 427.

ــ میان توحید و تثلیت تناقضى نیست. لویس شیخو الیسوعى، 22: 737.

ــ آمرزش و معناى حقیقى آن در کلیسا، لویس شیخو الیسوعى، 22: 941.

ــ مقایسه میان تعمید مسیحى و تعمید فراماسونى، مبارک صقز، 24: 220.

ــ مسیحِ پادشاه، ایمانوئل رولان الیسوعى، 24: 241.

ــ حکم قاطع میان ایمان و عقل، ایمانوئل رولان الیسوعى، 25: 764.

ــ آیا ادیان میان همه ملت ها گسترده است؟ فردینان توتل الیسوعى، 25: 764.

ــ دین و آزادى، مرمرجى الدومنیکى، 26: 584.

ــ نفوذ حضرت مسیح در حیات ادبى ما، مرمرجى الدومنیکى، 27: 481 / 28: 321.

ــ ضرورت فیض، مرمرجى الدومینکى، 28: 561.

ــ چشمه فیض، مرمرجى الدومنیکى، 28: 801.

ــ کارکردهاى فیض و موضع ما در برابر آن، مرمرجى الدومنیکى، 28: 881.

ــ علم حقیقى وجود خدا را اثبات مى کند، عبدالمسیح زهر، 29: 205 و 250.

ــ اجازه خدا براى ایجاد شرّ اخلاقى، ارمند اودین، 29: 321.

ــ نظام هستى مایه پند گرفتن بینندگان، عبدالمسیح زهر، 29: 401.

ــ در تقدیس کلیسا، ارمند اودین، 29: 492 و 666.

ــ ازدواج بر طبق مرقومه پاپ: مبحثى از منظر اخلاق و الهیّات، شرل ابیلا الیسوعى، 30: 112، 201، 252، 347، 434، 512 و 586.

ــ دو ماهیت عیسى مسیح، ارمند اودین، 31: 667.

ــ شوراى فلورانس (1439 ــ 1939)، فوئان دولانورسن الیسوعى، 37: 413.

ــ ریاست پاپ رومى، یوحنّا کاپیلو الیسوعى، 37: 435.

ــ رستاخیز مسیح، الیاس الزیناتى، 42: 81.

ــ ریاست پطرس در شعر رومانس، نیکولاس قادرى، 45: 467.

ــ گواهى هاى کلیساى سریانى مارونى قدیم بر حقیقت وجود برزخ، یوسف حبیقه اللّبنانى، 47: 743.

ــ ملائکه در سنّت شرقى، انطون طربیه، 49: 185.

ــ در پیرامون فرشتگان: مقایسه اى میان توماس مقدس و ابن عبرى، 49: 724.

ــ بخش هایى از کتاب المرشد اثر یحیى بن جریر التکریتى، ایگناتیوس عبده خلیفه الیسوعى، 50: 603.

ــ نظریه طبیعت یگانه در مسیح از نظر شمعون طورانى، 52: 613.

ــ عشاى ربّانى در واجبات مارونى ها، فرانسیس نعمة البیسرى، 56: 147.

ــ پیدایش کلیسا و ارتباط آن با قربانى بر طبق فرایض مارونى، فرنسیس نعمة البیسرى، 58: 499.

ــ مسیحى در پیشگاه عنایت الهى اثر جستون ساله الیسوعى، جبرائیل عقیقى الیسوعى، 63: 297.

ــ ایمان مسیحى و الحاد در روزگار ما، ایگناتیوس عبده خلیفه الیسوعى، 63: 327.

ــ تکریم قدیسان; نمودى از نمودهاى علم لاهوت مردمى، تام سیکینگ الیسوعى، 67:25.

ــ ارتباط با خدا در ادیان قدیم، جوزف بوحجر الیسوعى، 72:485.

ــ علم لاهوت در ابعاد تربیتى، علمى و روحى آن، فاضل سیداروس الیسوعى، 71:23.

ــ محبت الهى در نظر یوحنّاى صلیب و عارفان مسلمان، مسیح دغیم، 67:49.

ــ مسیحیت و تجددّ: گفتوگو در غرب و درگیرى در شرق، سلیم دکّاش الیسوعى، 67:295.

ــ گفتوگوى اسلام و مسیحیت در لبنان: تلاش هایى موقتى یا دستاوردهایى همیشگى؟ کمیل حشیمة الیسوعى، 67:315.

ــ گفتوگوى اسلام و مسیحیت در لبنان، جون دنوهیو الیسوعى، 69:119.

ــ تصریح مشترک کلیساى کاتولیک و کلیساى آشورى شرقى در مورد شخص مسیح، 69:209.

ــ صلیب و به صلیب کشیدن قبل و بعد از میلاد، سامى حلاّق الیسوعى، 69:213.

ــ الهیات آزادى بخش در شکل آفریقایى اش، 70:73.

ــ نگرش لاهوتى مسیحى به واقعیّات لبنان، صلاح ابوجوده الیسوعى، 70:83.

ــ واسطه هاى نجات در پرتو کتاب مقدس، لاسلو صابو الیسوعى، 70:281.

ــ آباى کلیسا و بت پرستان و بت پرستى، جوزف بوحجر الیسوعى، 70:291.

ــ ادیان در نظر شوراى دوم واتیکان، لویس بواسیه الیسوعى، 70:317.

ــ نجات غیر مسیحیان در نظر برخى از الهیدان هاى ارتدکس، فاضل سیداروس الیسوعى، 70:329.

ــ کثرت گرایى دینى و الهیات ادیان، عزیز حلاّق الیسوعى، 70:339.

ــ علم الهیات ادیان، ویکتور اسود الیسوعى، 70:363.

ــ تحلیل بلاغى راهى نو براى فهم معانى کتاب مقدس، رولان مینیه الیسوعى، 70:391.

 

کتاب مقدس

ــ تیرشهاب و ستاره مجوس، رونزوال الیسوعى، 1:49.

ــ وفق دادن دو آیه متناقض در اناجیل، ا. فان دن هوون، 1: 255.

ــ تورات و اجساد مومیایى شده فراعنه در موزه جیزه، یوسف اوتفاج، 1: 880.

ــ از بنى اسرائیل، لویس شیخو الیسوعى، 1: 1078.

ــ کتاب پیمان خداوند ما، افرام رحمانى، 2: 49.

ــ تاریخ درباره پیلاطس پنطیوس به ما چه مى گوید، لویس شیخو الیسوعى، 2: 329.

ــ حلّ معضلات کتاب، لویس شیخو الیسوعى، 3: 509.

ــ برخى نسخه هاى قدیمى عربى از انجیل در شرق، لویس شیخو الیسوعى، 4: 97.

ــ بیت لحم و داوود دوم، پطرس عزیز الکلدانى، 4: 130.

ــ در باب طول عمر اجداد نخستین بشر، یوسف العلم، 4: 152.

ــ ملکوت آسمان ها و معناى آن در انجیل متى، مرسال شوسا الیسوعى، 4: 892.

ــ معضلى کتابى، لویس شیخو الیسوعى، 6: 933.

ــ رویدادهاى کتابى در اشعار شاعران جاهلیت، لویس شیخو الیسوعى، 7: 530 و 559.

ــ شرح آیه «منّا تقلّ فرس»، یوسف اوفرد، 8: 851.

ــ اعلام اسفار مقدس و نوشته هاى مریشه در گورستان ها، یوسف اوفرد، 8: 1006.

ــ نشریّه اى کتابى در باب تاریخ، مدرّسان دفتر شرقى، 9: 416 و 465.

ــ برخى اکتشافات باستانى و عهد عتیق، یوسف اوفرد، 9:475.

ــ برخى اکتشافات آشورى و عهد عتیق، یوسف اوفرد، 9: 751.

ــ قدس الاقداس و ذخائر آن، لویس شیخو الیسوعى، 9: 844.

ــ عهد قدیم و اکتشافات آشورى در بابل و عجم، یوسف او فرد، 10: 127.

ــ انجیلِ یوحنّاى محبوب و شواهدى قدیمى در باب ویژگى تاریخى آن، آلفرد دوران الیسوعى، 10: 1057.

ــ توحید در بنى اسرائیل و جمع تعظیم در نوشته هاى سامى، یوسف اوفرد، 10: 1105.

ــ انجیل هاى قانونى و انجیل هاى مجعول، لویس شیخو الیسوعى، 11: 194.

ــ ترجمه حرقلى سریانى، جرجس منش، 11: 206.

ــ یک انجیل ملکائى سریانى، لویس شیخو الیسوعى، 11: 235.

ــ قانونى بودن اسفار دوم، آنطون رباط الیسوعى، 13: 436 و 668.

ــ تجربه ابلیس از نجات دهنده، آنطون رباط الیسوعى، 14: 205.

ــ انجیل شریف; بحثى نظرى و تاریخى، آنطون رباط، 14: 241، 333، 413، 595، 693 و 910.

ــ اولین منزل بنى اسرائیل پس از عبور از دریاى سرخ، لویس ملحمه، 14: 256.

ــ مَثَلى انجیلى یا وکیل مظالم، لویس شیخو الیسوعى، 14: 561.

ــ اسرار زندگى واپسین در عهد قدیم، لویس شیخو الیسوعى، 14: 878.

ــ کتاب اعمال رسولان; نگاهى تاریخى انتقادى، ابراهیم حرفوش، 15: 21.

ــ مریم خواهر العازر، مریم مجدلیّه و گناهکار تائب، ژاک هرنو الیسوعى، 16: 610.

ــ دلایل کتابى در باب صدور روح القدس از پدر و پسر با هم، شرل ابیلا الیسوعى، 17: 465.

ــ دعا در مزامیر داوود، فردینان توتل الیسوعى، 19: 670.

ــ وفق دادن میان متّى و لوقا در نقل نسب مسیح، آنطون صالحانى الیسوعى، 20: 420.

ــ بررسى انجیل و فوائد آن، جرمانوس آرم، 20: 619.

ــ دو نسخه خطى عربى از اسفار عهد عتیق، لویس شیخو الیسوعى، 21: 141.

ــ ایمان کوه ها را جابه جا مى کند; تفسیر آیه اى از انجیل، لویس شیخو الیسوعى، 22: 803.

ــ شفاعت قدّیسان براى حمایت از مؤمنان، لویس شیخو الیسوعى، 23: 801.

ــ نسب حضرت مسیح، آنطون صالحانى الیسوعى، 26: 481 و 561.

ــ شمعون قیروانى، آنطون صالحانى الیسوعى، 27: 91.

ــ رسولان دوازده گانه مسیح، آنطون صالحانى الیسوعى، 27: 91.

ــ مرقس صاحب دومین انجیل، آنطون صالحانى الیسوعى، 27: 561.

ــ تو صخره هستى! مختصرى در باب ریاست پطرس مقدس و جانشینش پاپ رومى، شرل ابیلا الیسوعى، 28: 395.

ــ کجا و چه زمانى تورات یونانى سبعینیّه ترجمه شد؟ لویس ملحمة، 28: 401.

ــ تعالیم رسولان دوازده گانه، آنطون صالحانى الیسوعى، 29: 1 و 92.

ــ لوقا صاحب انجیل سوم، آنطون صالحانى الیسوعى، 30: 1 و 120.

ــ ترجمه کتب مقدس به عربى پیش از اسلام، عبدالمسیح المقدسى، 31: 1.

ــ سِفر مزامیر به سریانى، میخائیل الرّجى، 23: 337.

ــ چاپ جدید دیاتسرون، لویس خلیل، 34: 269.

ــ آیا مسیح نجّار بود؟ سرجیوس جبیلیوف، 35: 344.

ــ کتاب الحمامه از ابن عبرى، ترجمه یوسف حبیقه اللبنانى، 50: 17.

ــ تنها پسر خدا، جوزف بونسرون الیسوعى، 50: 329.

ــ تعریب انجیل و کتاب اعمال رسولان، یوسف قوشاقجى، 57: 161، 263 و 385.

ــ کشف تازه نسخه هاى خطىِ مربوط به تورات در خاور نزدیک، س. ل.، 57: 730.

ــ تفسیر سفر پیدایش اثر اوسابیوس الحمصى، پولس الفغالى، 72: 441.

 

کلیسا (تاریخ، شوراها، اعیاد و تقویم دینى)

ــ فرقه کاتولیک رومى و کلیساى روم، مکسیموس مظلوم، 2: 385.

ــ کرسى رسولى و آیین یونانى، حبیب زیات، 2: 289.

ــ کرسى رسولى و فرقه کلدانى، پطرس عزیز، 5: 1115.

ــ فرقه کلدانى و کلیساى روم، پطرس عزیز الکلدانى، 6: 493.

ــ نقد تألیفات جدید در زمینه تاریخ کلیسا، مدرّسان دفتر شرقى، 10: 493.

ــ در فضیلت کلیسا، رافائل بستانى المارونى، 11: 899.

ــ پیام آور وحدت دو کلیسا، ا. دوغو الیسوعى، 16: 446.

ــ کلیساى انطاکیه در عهد رسولان، پولس سلمان، 16: 814.

ــ کلیسا و تمدّن روم، هـ. د. الیسوعى، 17: 318.

ــ کلیسا و مبارزه با جنگ، پطرس فرج صغیر، 18: 524.

ــ وضعیت کلیسا در سال گذشته، لویس شیخو الیسوعى، 19: 81.

ــ کلیساى کاتولیک به جاى دیوان تفتیش: نگاهى تاریخى و انتقادى، لویس شیخو الیسوعى، 21: 933.

ــ تأمّلى در کتاب الطرفة النقیّة فى تاریخ الکنیسة المسیحیة، لویس شیخو الیسوعى، 22: 401، 559.

ــ در باب متهم کردن کلیسا به استبداد، ارمند اودین، 30: 241.

ــ دانیال روپس و تاریخ مبانى مسیحیت، هنرى گلابرت الیسوعى، 42: 501.

ــ انشعاب فوتیوس: تاریخ و اسطوره، یوحنّا بلّوس الیسوعى، 47: 749 / 48: 499.

ــ مسیحیان اکسکر و واسط کمى پیش از اسلام، یوسف یعقوب، 58: 833.

ــ حقیقت «سند تبرئه یهود»، ایگناتیوس عبده خلیفة الیسوعى، 59: 337.

ــ دلایل از بین رفتن کلیسا در آفریقاى شمالى پس از فتح اعراب، پولس دوسیزیه الیسوعى، 67: 131.

ــ کلیساى کاتولیک قبطى در سده نخست آن، موریس پیارمارتان الیسوعى، 72: 343.

ــ مجموعه شوراهاى قدیمى کلدانى، پطرس عزیز الکلدانى، 7: 517.

ــ اولین شوراى کلیساى قبطى کاتولیک، لویس شیخو الیسوعى، 2: 934.

ــ شوراى لبنان، رشید خورى الشرتونى، 4: 481.

ــ شوراى دیر حراش و شوراهاى لبنانى، ابراهیم حرفوش، 6: 888.

ــ شوراى ضیعه موسى، رشید شرتونى، 7: 689.

ــ دو شوراى مارونى، رشید شرتونى، 7: 803.

ــ شوراى ششم انطاکیه براى رومیان ملکائى، کى یرلس شارون الرّومى الملکى، 8: 58 و 111.

ــ شوراهاى مارونى: شوراى غوسطا، رشید شرتونى، 8: 446.

ــ فعالیت هاى شوراى عین تراز، کى یرلس شارون، 9: 112.

ــ فعالیت هاى شوراى دیر المخلّص به سال 1790، کى یرلس شارون، 9: 929، 973، 1028 و 1091.

ــ گذشت شانزدهمین سده بر اولین شوراى جهانى نیقیه، فردینان توتل الیسوعى، 23: 481.

ــ شوراى مارونى به سال 1580 (خطى)، پولس مسعد، 34: 415.

ــ اسناد تاریخى از شوراى لبنان، باخوس الفغالى، 45: 239، 381 و 549 / 46: 69 و 275 / 47: 555.

ــ شوراى کالسدون، پولس موترد الیسوعى، 45: 575.

ــ شوراى کشورى انعقاد یافته توسط پاتریاک پولس مسعد به فرمان پاپ پیوس نهم، 52: 83 و 565 / 53: 69، 338 و 487.

ــ متن قدیمى دو شوراى قنوبین به سال 1596، مخایل الرّجى، 46: 41 و 419.

ــ روز عید میلاد مسیح، لویس شیخو الیسوعى، 1: 333.

ــ اصل و اساس عید غطاس، لویس شیخو الیسوعى، 3: 140.

ــ مختصرى تاریخى در باب عید قربانى مقدس، یوسف کلیس، 5: 446.

ــ عید تجلّى در کلیساى ارمنى، نرسیس صائغیان، 5: 709.

ــ عید صلیب در حبشه، عبدالله میخائیل رعد، 7: 1019.

ــ یک شنبه شعانین و مراتب آن، لویس شیخو الیسوعى، 8: 337.

ــ عید صلیب، لویس شیخو الیسوعى، 8: 854.

ــ اصل و اساس کلوخ اندازان و رواجِ آن نزد همه ملت ها، انستاس الکرملى، 9: 193.

ــ عید پنتیکاست و تعالیم آن، لویس شیخو الیسوعى، 9: 523.

ــ عید دنع، پطرس نصرى الکلدانى، 10: 4 و 71.

ــ به مناسبت عید میلاد، رافائیل بستانى، 13: 59.

ــ عیدهاى ارمنى، پولس عریس الارمنى الکاتولیکى، 17: 48.

ــ گفته هاى مورخان عرب درباره روزه و عید مسیحیان، لویس شیخو الیسوعى، 23: 241.

ــ تاریخ عید پاک از نظرگاه علمى، ژاک پلاسار الیسوعى، 66: 455.

ــ یکى کردن دو تقویم کلیسایى در آغاز قرن بیستم، لویس شیخو الیسوعى، 4: 422 و 479.

ــ تقویم کلیساى انطاکیه در قرن یازدهم اثر ابوریحان بیرونى، لویس شیخو الیسوعى، 5: 3 و 63.

ــ عید پاک; تاریخ و محاسبه آن، م. کولنجت الیسوعى، 5: 326 و 344.

ــ تقویم قدیمى کلیساى مارونى، لویس شیخو الیسوعى، 8: 869.

ــ تقویم حبشى، عبداللّه افندى رعد، 14: 428، 492 و 500.

ــ تاریخ ها و تقویم هاى دنیا، لویس شیخو الیسوعى، 19: 1.

 

آیین ها

ــ استفاده از فطیر و خمیر، آنطون صالحانى الیسوعى، 1: 77 و 115.

ــ کرسى رسولى و آیین یونانى، حبیب زیّات، 2: 289.

ــ اشتراک کاهنان در تقدیس، ج باریزور البندیکتى، 1: 776.

ــ آیین یونانى در رم، پطرس خورى، 2: 498.

ــ مختصرى در باب کتاب الشرطونیّة المارونیّة اثر پاتریاک استفان الدویهى، پطرس شبلى الدفونى، 2: 640.

ــ قدمت نمازنامه کلدانى، صلیبا ابرهینا الکلدانى، 2: 684.

ــ مختصرى در باب نمازنامه قبطى قدیم و جدید، لویس شیخو الیسوعى، 2: 817.

ــ ریش و موى سر در کلیساهاى شرقى، هنرى لامنس الیسوعى، 2: 852.

ــ برکت انگور در آیین هاى شرقى، ح. پاریزو، 2: 891.

ــ پنج شنبه صعود یا پنج شنبه رشّاش، انستاس الکرملى، 3: 668.

ــ رتبه اى قدیمى براى شرطونى بودن اسقف و مطران نزد رومیان ملکائى، لویس شیخو الیسوعى، 4:  1126.

ــ نمازهاى قانونى در کلیساى کلدانى، ا. ادى صلیبا، 5: 730.

ــ کتاب هاى نمازنامه در کلیساى قبطى، آلکسیس مالون الیسوعى، 6: 536.

ــ رتبه خاکسترپاشى از نگاه تاریخى، ابراهیم حرفوش، 8: 255.

ــ مختصرى در باب نسبت نمازنامه یعقوب مقدس به او، جدعون آلوسى، 8: 677.

ــ روزه نینوا در کلیساهاى شرقى، یوسف غنیمه و لویس شیخو الیسوعى، 9: 171.

ــ راهنماى آیین هاى مارونى، ابراهیم الحرفوش، 9: 353 و 420.

ــ رتبه خاکسترپاشى در نظر مارونى ها، جرجس منش، 10: 189.

ــ جمعه صلیب در کلیساهاى شرقى، لویس شیخو الیسوعى، 10: 289.

ــ تکریم صلیب و تصاویر نزد نسطوریان، ب. عزیز الکلدانى، 10: 844.

ــ برخى از آثار آیینى قدیمى به زبان سریانى، پاتریاک ایگناتیوس افرام دوم، 12: 305.

ــ آیین صومعه، نعمة الله مبارک الکریمى، 12: 420.

ــ آیین شرقى و کلیساى کاتولیک، یکى از کاهنان کاتولیک رومى، 12: 507.

ــ عید همه قدیسان; نگرشى تاریخى اجتماعى و آیینى، لویس شیخو الیسوعى، 18: 927.

ــ یادکرد مردگان در کلیساهاى شرقى، لویس شیخو الیسوعى، 20: 973.

ــ الگوبردارى از تسبیح لاتینى مردگان، منصور عواد، 21: 813.

ــ هفته صلیب در کلیساهاى سریانى و مارونى، یوسف مدوّر، 22: 253 و 399.

ــ روزه اربعین در قرن چهارم در شرق و غرب، نصراللّه نصراللّه، 30: 16، 139، 217، 224 و 961.

ــ رتبه هاى روحانیت در میان فرقه هاى مارونى و سریانى، اسحاق ارمله السریانى، 30: 161، 297، 365، 530، 744، 848 و 933.

ــ آیین ها و فرقه هاى کلیساهاى شرقى، یوسف مونجان و فردینان توتل، 30: 721 و 904.

ــ نمازهاى کلیساى بیزانس، آنطون هبى، 31: 881.

ــ در باب آیین هاى مارونى، میخائیل الرّجى، 33: 481.

ــ آیین هاى سریانى ملکائى و کتابخانه پاتریاکىِ بکرکى، اسحاق ارمله السریانى، 38: 41.

ــ قُدّاس یعقوب رسول و قدّاس زرّین دهان، اسحاق ارمله، 42: 185.

ــ بحثى تاریخى در باب کتاب التشمشت درباره آیین هاى مارونى اثر یوسف حبیقه اللبنانى، پطرس ساره، 49: 55 و 173.

ــ زیاحات در قداس مارونى، میشل بریدى، 56: 479.

ــ الحان و ترتیل هاى آرامى و عربى در کلیساهاى کشورهاى عربى شرقى، یوسف یعقوب مسکونى، 59: 257.

ــ روحانى بودن فرایض الهى، پولس الیاس الیسوعى، 59: 429.

ــ مقایسه میان تعمید قدیمى یعقوبیان و تعمید مارونى جدید، فرانسیس البیسرى، 62: 139.

ــ رتبه قربان در صومعه انطاکیه، میشل حایک، 63: 3.

ــ ایرینایوس مقدس و عشاى ربّانى، جوزف بوحجر الیسوعى، 66: 115.

ــ در باب قربانى مقدس و تعمید; اثرى منسوب به اتناسیوس مقدس، سمیر خلیل سمیر الیسوعى، 66: 235.

 

حضرت مریم

ــ شرحى بر عید انتقال; آموزه ها و تاریخ، میخائیل الوف، 1: 925.

ــ بانوى قلعه در سرزمین عکّار، یوسف غودار الیسوعى، 3: 599 و 691.

ــ مختصرى در باب اصل و اساس لباس بانوى کرمل و شناسایى رتبه سوم در رهبانیّت کرملى، انستاس الکرملى، 3: 633.

ــ برترین پیشگویى هاى مریمى، پطرس عزیز الکلدانى، 4: 1105.

ــ عید بشارت، ابراهیم حرفوش، 4: 272.

ــ تداوم باکرگىِ مریم، پطرس عزیز الکلدانى، 4: 501.

ــ کلیساى بانوى کشتى، الکسیوس کاتب، 4: 566.

ــ بانوى نجات; تاریخ و معجزات، لویس شیخو الیسوعى، 4: 817.

ــ مختصرى تاریخى در باب ایقونه شگفت آمیز، یکى از مدرسان عین طورا، 4: 1039.

ــ تاریخ ماه مریمى و معناى آن، لوریول الیسوعى، 5: 385.

ــ عید انتقال عذرا در کلیساى ارمنى، نرسیس صائغیان، 6: 752.

ــ عقیده آبستن شدن بدون آلودگىِ گناه اصلى در کلیساهاى شرقى، لویس شیخو الیسوعى، 7: 395.

ــ مریمِ عذرا در شعر عرب، لویس شیخو الیسوعى، 7: 419.

ــ پرستش مریم باکره و نامه هاى لاتینى در شرق، یوسف خلیل الیسوعى، 7: 434.

ــ کتابخانه مریم، لویس شیخو الیسوعى، 7: 445.

ــ تسبیح شعرى عذرا، محبوب الشرتونى، 7: 448.

ــ ستایش هایى دمشق از فضیلت هاى مریم، الیاس جباره الیسوعى، 7: 737.

ــ ستایش مریم، جرجس شلحت السریانى، 7: 1083.

ــ مریم عذرا در شعر عامیانه، لویس شیخو الیسوعى، 7: 1087.

ــ خبر ایقونه شگفت آمیز صیدنایا، لویس شیخو الیسوعى، 8: 461.

ــ یوبیل بانو لورد و پرده بردارى از تمثال عذرا در لبنان، لویس شیخو الیسوعى، 11: 321.

ــ مریم عذرا در لبنان، ى.ى. الیسوعى، 11: 665.

ــ حضرت مریم در کجا وفات یافت، لویس شیخو الیسوعى، 13: 626.

ــ معبد بانوى تعزیت در تعناثل، اسکندر توران الیسوعى، 13: 641.

ــ مادر داغدیده و بانوى نجات لبنانى، لویس شیخو الیسوعى، 21: 216.

ــ زیارتگاه اورشلیم، یکى از شاگردان دانشکده یوسف قدیس، 21: 574.

ــ تولد مریم عذرا در سنت اسلامى، لویس شیخو الیسوعى، 24: 682.

ــ رهبانیت هاى خواهران مریمى در مشرق، لویس شیخو الیسوعى، 25: 321.

ــ سرود ایقونه صیدنایا، یوحنّا عیسى عویسات، 25: 354.

ــ در شهر عذرا، میشل سلیم کمید، 28: 54 و 515.

ــ عقیده انتقال روح و جسم عذرا به آسمان، لانورسان الیسوعى، 45: 131.

ــ مریم بر پاى صلیب اثر رومانسِ شاعر، نیکولاس قادرى، 45: 141.

ــ انتقال روح و جسم عذرا به آسمان، نیکولاس قادرى، 47: 542.

ــ در محضر مریم مقدس، ایگناتیوس عبده خلیفه الیسوعى، 48: 261.

ــ عقیده آبستن شدن به دور از آلودگىِ گناه اصلى در کلیساى سریانى، اسحاق ارمله السریانى، 48: 271.

ــ عقیده آبستن شدن به دور از آلودگىِ گناه اصلى در نظر پیشوایان سریان هاى ارتدکس، اسحاق ارمله السریانى، 48: 285.

ــ عقیده آبستن شدن به دور از آلودگىِ گناه اصلى در نظر کلیساى سریانى مارونى، یوسف حبیقه اللبنانى، 48: 292.

ــ عقیده آبستن شدن به دور از آلودگىِ گناه اصلى در آیین بیزانس، نیکولاس قادرى، 48: 332.

ــ مریم عذراء و فرزندش در هنر بیزانس، سامى حلاّق الیسوعى، 71: 195.

پاپ ها و دستورالعمل هایشان

ــ لئون سیزدهم و المشرق، لویس شیخو الیسوعى، 5: 195.

ــ لئون سیزدهم، هنرى لامنس الیسوعى، 5: 210.

ــ لئون سیزدهم و نظام اجتماعى، جرجس تریبوله الیسوعى، 5: 225.

ــ لئون سیزدهم و علوم، موریس کولنجت، 5: 234.

ــ وفات پاپ سیزدهم، 6: 673.

ــ انتخاب پاپ در گذشته و حال، لویس شیخو الیسوعى، 6: 678 و 727.

ــ تاج گذارى پاپ هاى روم، لویس شیخو الیسوعى، 6: 739.

ــ امیر مراکش و پاپ اینوسنت چهارم، ا. ربّاط الیسوعى، 6: 1109.

ــ پاپ کلمنت هشتم و جبریل پاتریاک قبطیان مصر، ا. ربّاط الیسوعى، 7: 853، 881 و 955.

ــ سیزدهمین سده درگذشت حضرت پاپ گریگوریوس بزرگ، لویس شیخو الیسوعى، 7: 987.

ــ نامه پاپ پیوس دهم به روحانیون و مردم فرانسه، 9: 241.

ــ منشور پاپ به فرانسوى ها، 10: 97.

ــ نامه شبانىِ فرستاده پاپ در باب حکومت مشروطه، 11: 723.

ــ پیوس دهم و رصدخانه واتیکان، لویس شیخو الیسوعى، 11: 819.

ــ بایزید دوم و پاپ اینوسنت هشتم، لویس شیخو الیسوعى، 12: 64.

ــ نامه پاپ پیوس دهم درباره دریافت فیض در دو آیین اصلى، 17: 881.

ــ وفات پاپ پیوس دهم، 17: 641.

ــ بشارت زعامت پاپ بندیکت پانزدهم، 17: 721.

ــ پاپ جدید کیست؟ لیوپولدفنک، 17: 727.

ــ بزرگوارى هاى پاپ بندیکت پانزدهم در حق شرق، یوسف منجان الیسوعى، 18: 61.

ــ یادبود چهارمین سده وفات لئون دهم، آغاز اصلاحات لوتر وبازگشت به خویشتنِ ایگناتیوس دولویولا، لویس شیخو الیسوعى، 19: 881.

ــ پاپ کلمنت چهاردهم و لغو رهبانیت یسوعى; نگاهى تاریخى انتقادى، لویس شیخو الیسوعى، 21: 561.

ــ سه نامه از پاپ بندیکت چهاردهم درباره شوراى لبنان، لویس شیخو الیسوعى، 25: 432.

ــ نامه پاپ و اتحاد کلیساها، آنطون صالحانى الیسوعى، 26: 321.

ــ پاپ پیوس یازدهم; یوبیل طلایىِ کهنوت او، پطرس غالب، 27: 241 و 321.

ــ نامه پاپ ژان بیست و سوم «مادر و بانوى معلّم»، ایگناتیوس عبده خلیفه الیسوعى، 56: 385.

ــ پل ششم در اولین سال پاپى، ایگناتیوس عبده خلیفه الیسوعى، 59: 129.

ــ پل ششم و معضل اجتماعىِ موجود در نامه وى «پیشرفت ملل»، ایگناتیوس عبده خلیفه الیسوعى، 63: 407.

ــ حقوق بشر در نامه پاپ ژان پل دوم، سمیر مظلوم، 66: 21.

ــ نامه پاپ و تأسیس مجدّد اخلاق، سلیم دکّاش الیسوعى، 68: 285 ــ 290.

ــ بُعد نوشتارى و تأثیر آن در بعد اخلاقى: بررسى انتقادى نامه «رونق حقیقت» جرج خوّام البولسى، 68: 291.

ــ مسئله اخلاقى میان آزادى و دین از نگاه نامه «رونق حقیقت»، عزیز الحلاّق الیسوعى، 68: 303.

ــ بازتابهاى نامه «رونق حقیقت»، کمیل حشیمة الیسوعى، 68: 325.

ــ در آستانه هزاره سوم; نامه ژان پل دوم براى آماده شدن جهت یوبیل دو هزاره، ویکتور شلحت الیسوعى، 69: 365.

ــ ارشاد رسولى و رسول بودن کلیسا، 71: 273.

 

مذاهب و فرق مسیحى و رهبانى

ــ سلسله پاتریاک هاى مارونى اثر پاتریاک استفان الدویهى، رشید شرتونى، 1: 247، 308، 347 و 390.

ــ آباء کلیسا و پیروان بدعت گزاران، البار کندامین الیسوعى، 2: 241.

ــ فرقه ارمنیان کاتولیک، لویس شیخو الیسوعى، 3: 49 و 150.

ــ ملکائى هاى روم; ریشه تاریخى و تبار آن ها، هنرى لامنس الیسوعى، 3: 267.

ــ کلدانى هاى کاتولیک، ادى صلیبا ابراهینا الکلدانى و پطرس نصرى الکلدانى، 3: 817 و 878.

ــ متمردان و مارونى ها، یوسف دبس المارونى، 5: 914.

ــ متمردان یا جراجمه، انستاس الکرملى، 6: 301.

ــ مارونى هاى حلب، جرجس منش المارونى، 6: 359.

ــ جراجمه با متمردان فرق دارند، یوسف الدبس، 6: 404.

ــ غرابت کلیساهاى حبشیان، عبدالله میخائیل رعد، 6: 793.

ــ تاریخ کلیساى حبشیان، عبدالله میخائیل رعد، 6: 913 و 974.

ــ فرقه هاى شرقى و بدعت کالوینیست ها، آنطون ربّاط الیسوعى، 6: 971 / 7: 766 و 795.

ــ کلدانى هاى نسطورى در چین، پطرس عزیز الکلدانى، 7: 1035.

ــ قلمرو و سلسله مراتب دینى اسقفان مارونى، سلیم خطّار دحداح، 7: 641، 748، 1022 و 1099 / 8: 151 و 401.

ــ دایره اسقفى کاتولیک هاى رومى در بیروت، کى یرلس شارون و لویس شیخو الیسوعى، 8: 193.

ــ قلمرو ارمنى هاى کاتولیک در حلب، پولس بلیط الارمنى، 9: 275، 361 و 459.

ــ سلسله مطران هاى کرسى صور، کى یرلس شارون الرومى الملکى، 9: 306 و 410.

ــ ضمیمه سلسله اسقف هاى صور، آنطون پاشا المخلّصى، 9: 620.

ــ قلمرو و سلسله اسقف هاى کلدانى، پطرس نصرى، 9: 639، 683 و 744.

ــ دایره هاى اسقفىِ مربوط به کرسى صور، کى یرلس شارون الرومى الملکى، 10: 246، 346 و 401.

ــ قلمرو ارمنیها در ماردین، الکسندریان الارمنى، 10: 502.

ــ آثار خطّى تاریخ کلیساهاى شرق، لویس شیخو الیسوعى، 10: 745.

ــ کلیساى شرقى ارتدکس، فرنسیس تورنبیز الیسوعى، 11: 231.

ــ سلسله مطران هاى کرسى حلب، کى یرلس شارون الرومى الکاتولیکى الملکى، 11: 536.

ــ مطران هاى بعلبک، قسطنطین پاشا، 12: 408.

ــ سلسله اسقفهاى ملکائى، کى یرلس شارون، 12: 912 / 13: 328 و 575.

ــ تاریخ جدید کلیساى ارمنى، فرانسیس تورنبیز الیسوعى، 14: 458.

ــ خاستگاه نسطوریان معاصر و اوضاع دینى و مدنى آنان، پطرس نصرى الکلدانى، 16: 491.

ــ فرقه مارونى و رهبانیت یسوعى در قرن هاى شانزدهم و هفدهم، 17: 321، 445 و 754 / 18: 65، 300، 675 و 969 / 19: 138،  293، 625 و 758 / 20: 78 و 1053 / 21: 701.

ــ رتبه کاردینال و کاردینال هاى شرق، لویس شیخو الیسوعى، 18: 163.

ــ ارتدکس و انگلیکان; نگاهى تاریخى کلیسایى، لویس شیخو الیسوعى، 20: 868.

ــ در باب پاتریاکى انطاکیه، اسحاق ارمله السریانى، 21: 494، 589 و 660.

ــ افرام برموسى راهب و کرسى اسکندریّه، لویس شیخو الیسوعى، 22: 511.

ــ سریانى ها در منطقه مصر، اسحاق ارمله السریانى، 23: 282، 384، 448، 536 و 574.

ــ سریانى ها و کلدانى ها و مارونى ها در منطقه مصر، اسحاق ارمله السریانى، 23: 741.

ــ سریانى هاى کاتولیک در منطقه مصر، اسحاق ارمله السریانى، 23: 801.

ــ فرقه سریانى و کنسول گرى فرانسه در بغداد، اسحاق ارمله السریانى، 24: 99.

ــ میان کلدانى ها و مارونى ها، پطرس رافائل، 26: 100.

ــ نزاع بر سر منصب اسقفى در انطاکیه، گوستاونیرون الیسوعى، 26: 608 و 746.

ــ آشورى ها یا نسطوریان، فردینان توتل الیسوعى، 28: 509.

ــ انتخاب پاتریاک هاى مارونى، سلیم دحداح، 30: 93.

ــ انتخاب یک پاتریاک مارونى در قرن نوزدهم، سلیم دحداح، 30: 170 و 258.

ــ آیا پاتریاک مکاریوس کاتولیک بود، حبیب زیّات، 30: 881.

ــ پاتریاکىِ انطاکیه میان اتحاد و انشعاب، اثناسیوس حاج ق.ب، 31: 241 و 351.

ــ ایمان نصاراى ملکائى، حبیب زیات، 32: 12.

ــ ملکائى هاى شرقى، حبیب زیات، 32: 273.

ــ ملکائى ها: دایره پاتریاکىِ انطاکیه و زبان ملى و آیینى آنان، اسحاق ارمله السریانى، 34: 37، 211، 361 و 497.

ــ اشتباهات رومیان ملکائى در حلب در قرن هفدهم، حبیب زیات، 36: 32.

ــ ارتباطات مارونى ها با رم، لویس خازن، 36: 513.

ــ ملکائى هاى سریانى، اسحاق ارمله السریانى، 39: 355.

ــ رومیان ملکائى در اسلام; کشته شدن پاتریاک کرستوفوروس، حبیب زیات، 47: 273، 402 و 689.

ــ برگى از تاریخ مارونى ها، بشرفارس، 49: 750.

ــ نصاراى غسّان و سریانى ها، اسحاق ارمله السریانى، 58: 377.

ــ هندیه راهبه (1720 ــ 1798)، میشل حایک، 59: 525 و 685 / 60: 273 و 519.

ــ عالمان نصرانى ملکائى و عرب زبان که در دوران عباسى ها در مصر بروز و ظهور یافتند، پولس سباط، 59: 275.

ــ تاریخ پاتریاکىِ انطاکیه مارونى، آنطون ضو انطونى، 61: 391.

ــ پاتریاک هاى چهارگانه مشرق اثر شمعون عوّاد و یوسف شمعون السمعانى، آنطون ضو انطونى، 62: 258.

ــ دستورالعمل هاى حقوق دانان مارونى، آنطون ضو انطونى، 63: 391.

ــ مختصرى در باب خاستگاه کلدانى هاى نصرانى و گسترش آیین و زبانشان، قریاقوس مخنوق الکلدانى، 2: 97 و 257.

ــ قیس مارونى و قدیم ترین تاریخ نویسندگان مارونى، هنرى لامنس الیسوعى، 2: 265.

ــ تائوفیل بن توماى مارونى، بشاره شمالى، 2: 356.

ــ نه «قیس» و نه «تائوفیل»، سباستین رونزوال الیسوعى، 2: 451.

ــ خلاصه اى در باب مقابر، خلیل ادّه، 2: 986.

ــ مدرسه عین طورا، یکى از آباى لازارى، 3: 481، 545 و 637.

ــ صدمین سال درگذشت ایگناتیوس جروه اولین پاتریاک سریانى کاتولیک، لویس شیخو الیسوعى، 3: 913.

ــ مارونى ها در لیورنو، پولس غسطاوى، 3: 926.

ــ شهید راه دین در کشور چین، لویس شیخو الیسوعى، 3: 1054.

ــ یوبیل سیمینِ دانشکده ما، لویس شیخو الیسوعى، 4:  1.

ــ محاصره میسیونرها در دایره اسقفى پکن، ناویار اسقف پکن، 4: 30، 62 و 111.

ــ مختصرى در باب تاریخ راهبه هاى زیارت و مدرسه آن ها در عین طورا، یکى از آباى لازارى، 4: 704.

ــ نمونه بلژیک در موفقیت کاتولیک ها، جان پهلوان، 4: 844.

ــ وقفیّات خانواده خازنى بر فرقه هاى پناهنده به لبنان، شاهین الخازن، 4: 973.

ــ کلیساى کاتولیک در قرن نوزدهم، لویس شیخو الیسوعى، 4: 1009 و 1087.

ــ دومین سده تشکیل رهبانیّت مکیتارى، لویس شیخو الیسوعى، 5: 32.

ــ وقفیات خانواده خازنى بر خودش، شاهین خازن، 5: 115 .

ــ موفقیت پاتریاک کى یرلس هشتم، لویس شیخو الیسوعى، 5: 625.

ــ خاستگاه رهبانیت کارملى و کرامت هاى آن، انستاس الکرملى، 5: 632.

ــ شکوفایى کاتولیک در انگلستان، ى. جباره الیسوعى، 5: 721، 876، 1065 و 1126.

ــ پایان یوبیل پاپى، لویس شیخو الیسوعى، 6: 193.

ــ ایرلند و رسول آن، یکى از آباى ایرلندى، 6: 318.

ــ یادبود شانزدهمین سده شهادت جرجیس مقدس، لویس شیخو الیسوعى، 6: 385.

ــ قدمت کلدانیان در حلب، پطرس عزیز الکلدانى، 6: 655.

ــ یوبیل زرّین چاپخانه ما، لویس شیخو الیسوعى، 6: 1105.

ــ مدال هاى پاپى، آنطون رباط الیسوعى، 9: 289.

ــ رؤساى کل رهبانیت شویرى در حلب، تیموتائوس حق، 9: 891.

ــ رهبانیت باسیلیوسى قانونى در حلب، تیموتائوس حق، 10: 170.

ــ شاهد عینى رهبانیت، لویس شیخو الیسوعى، 10: 177.

ــ مسیحیّت غسان، لویس شیخو الیسوعى، 10: 519 و 554.

ــ مختصرى تاریخى در باب مدرسه دینى حنّاى قدیس، نیکولا الدهان، 10: 865.

ــ احکام نهایى در مورد گروه هاى رهبانى، تیموتائوس حق، 10: 1072.

ــ یادبود صد سالانه وفات زرین دهان، لویس شیخو الیسوعى، 11: 1.

ــ تبریک به اسقف جدید پطرس شبلى رئیس اسقفان مارونى بیروت، 11: 161.

ــ یوبیل هاى روحانیت و اسقفیت پاپ، لویس شیخو الیسوعى، 11: 803.

ــ دو کنگره دینى در پایتخت انگلستان، لویس شیخو الیسوعى، 11: 917.

ــ مختصرى تاریخى در باب قاصدان رسولى در سوریه، لویس شیخو الیسوعى، 12: 3.

ــ دین و دنیا در سال 1908، لویس رونزوال الیسوعى، 12: 48 و 128.

ــ فتواهاى آمریکایى در مورد باورهاى دینى، لویس شیخو الیسوعى، 12: 425.

ــ در باب پیروان فراماسون ها، لویس شیخو الیسوعى، 12: 721، 866 و 933 / 13: 32، 149، 225، 282، 357، 455، 538، 592، 676، 757، 850 و 931 / 14: 57، 213، 280، 375، 439، 526، 606 و 683.

ــ بیست و پنج سال در راه دین و وطن، یکى از آباى یسوعى بلژیک، 12: 941.

ــ اولیاى خدا در لبنان; نگرشى تاریخى، لویس شیخو الیسوعى، 13: 81، 302، 447، 605 و 775.

ــ هیپاسیا و کى یرلس مقدس، فلوران لافلى الیسوعى، 13: 144.

ــ دانشکده هاى کاتولیکى در جهان، لویس رونزوال الیسوعى، 13: 401.

ــ مدارس سکولار و ادیان، لویس شیخو الیسوعى، 13: 62.

ــ شوراها، دیوان هاو دایره هاى رومى، لویس شیخو الیسوعى، 13: 650.

ــ نمى تواند و جایز نیست که مدارس سکولار و بى دین باشند. لویس شیخو الیسوعى، 13: 690.

ــ پیشگام علم و قهرمان دین در چین، لویس شیخو الیسوعى، 13: 801 و 915.

ــ ماسونى ها و مدارس لائیک، یکى از ادیبان مسلمان، 14: 91.

ــ دو فرستاده نیکى در مدینة السلام، لویس شیخو الیسوعى، 15: 161.

ــ آتشِ شگفت انگیز در قبر مقدس، لویس شیخو الیسوعى، 16: 188.

ــ یوبیل انجمن برادرى کارگران بیروت، لویس شیخو الیسوعى، 16: 321.

ــ گذشت صد سال از آزادى کلیسا به دست قسطنطین بزرگ، فلوریان لافلّى الیسوعى، 16: 401.

ــ نصرانیت در میان پیشینیان ترک ها و مغول ها، لویس شیخو الیسوعى، 16: 754.

ــ پنجاهمین سالگشت وفات ایگناتیوس آنطون سمحیرى، اسحاق ارمله السریانى، 17: 401.

ــ اولین سده رهبانیت یسوعى، لویس رونزوال الیسوعى، 17: 481.

ــ صد سال در خدمت دین و نظام اجتماعى، لویس شیخو الیسوعى، 17: 561.

ــ رهبانیت یسوعى در قرن اخیر، لویس شیخو الیسوعى، 17: 645.

ــ مسیحى شدن امراى شهابى و لمعى در لبنان، عیسى اسکندر معلوف و سلیم دحداح، 18:543.

ــ حوادث عین ابل; به نقل از یک شاهد عینى، خواهر کلیمنتین خیاط، 18: 779.

ــ یادبود پنجاه سالگى حمایت یوسف مقدس، لویس شیخو الیسوعى، 19:187.

ــ بانوان شهید محبت در انقلاب کبیر فرانسه، لویس شیخو الیسوعى، 19:262.

ــ مسیحى شدن امیر عبداللّه لمعى، استفان فریحه، 19:271.

ــ تکریم لبنان بزرگ و مارونى ها نسبت به قلب مقدس حضرت عیسى، لویس شیخو الیسوعى، 19: 321.

ــ هفتصدمین سال ایجاد رهبانیت سوم فرانسیس، نیکولا پاپ نیکولا، 19: 538.

ــ سیصدمین سالگشت وفات دو یسوعى بزرگ: یوحنا برکمنس و بلّرمین، لویس شیخو الیسوعى، 19: 561.

ــ هفتصدمین سالگشت وفات دومینیک مقدس، لویس شیخو الیسوعى، 19: 688.

ــ برنامه هاى کاتولیکى در حلب، لویس شیخو الیسوعى، 19:843.

ــ جنبش کاتولیکى در برزیل، رافائل نخله الیسوعى، 20: 27.

ــ موفقیت پیامبر صلح و سلام در پایتخت اسلام، لویس شیخو الیسوعى، 20: 65.

ــ وفات پاپ بندیکت پانزدهم، 20: 80.

ــ رویدادهاى دینى سال 1921، لویس شیخو الیسوعى، 20: 85.

ــ سیصدمین سالگشت تثبیت قداست ایگناتیوس دولویولا و فرانسیس کسفاریوس، لویس شیخو الیسوعى، 20: 351.

ــ صد سال در خدمت رسالت کاتولیک، لویس شیخو الیسوعى، 20: 459.

ــ سومین عید یکصد سالانه ایجاد شوراى گسترش ایمان، لویس شیخو الیسوعى، 20: 481.

ــ آثار تازه اى از نصرانیان قدیم در چین، لویس شیخو الیسوعى، 20: 929.

ــ تکریم کاردینال بلّرمین، لویس شیخو الیسوعى، 21:401.

ــ پاتریاک مارونى و جمال پاشا هنگام جنگ، عبدالله خورى، 22: 161.

ــ جاثلیق هاى مشرق و مفریان هاى سریانى، اسحاق ارمله السریانى، 22:183، 272، 364، 417، 519 و 604.

ــ شهداى شوراى کالسدون در تاریخ، لویس شیخو الیسوعى، 22: 598.

ــ مفاخر مسیحى دمشق، لویس شیخو الیسوعى، 22: 761.

ــ راه یافتن یک بانوى نویسنده روس به مذهب کاتولیک، رافائل نخله الیسوعى، 22:781.

ــ یوبیل دانشگاه رومى گریگورى، لویس شیخو الیسوعى، 22: 861.

ــ هیئت اعزامى پاپ به کشور شوروى، جان کاپلو الیسوعى، 23: 44، 144 و 200.

ــ یوبیل طلایى دانشکده حضرت یوسف، لویس شیخو الیسوعى، 23:321.

ــ انعکاس یوبیل دانشکده حضرت یوسف، لویس شیخو الیسوعى، 23: 410.

ــ تاریخ جدید مدرسه فقهى بیروت، لویس شیخو الیسوعى، 23: 721.

ــ مدرسه مارونى یوسف مقدس در قاهره، یوسف مدوّر، 24، 324.

ــ آزار دینى در مکزیک، فردینال توتل الیسوعى، 25:161.

ــ تجلیل ژاپنى ها از رسولشان، 25: 365.

ــ نگاهى کلى به آیین کاتولیک و اعتقادات آن، لویس شیخو الیسوعى، 25: 821.

ــ پیدایش دین مسیحیت در لبنان، پطرس غالب، 26: 189، 259 و 359.

ــ برادران و خواهران عیسى، آنطون صالحان الیسوعى، 26: 721 و 801.

ــ حریصا، یوسف غصوب، 27: 447.

ــ یادبود صدمین سال حضور میسیونرهاى لازارى در دمشق، مبارک ثابت اللبنانى، 27:608 و 765.

ــ زندگى عبادى در لبنان، پطرس غالب، 27: 653، 744 و 831.

ــ در باب رهبانیّت، یوسف عمشیتى، 28: 118 و 203.

ــ یوحنّاى زرّین دهان و انقلاب انطاکیه، عبدالمسیح زهر، 28: 481 و 609.

ــ برگى از تاریخ رهبانیت باسیلیوسى شویرى، اتناسیوس حاج ق.ب.، 28: 744، 827 و 914 / 29: 49.

ــ رهبانیت و علم، پطرس ساره اللبنانى، 30: 321.

ــ رهبانیت بندیکتى در فلسطین (مصوّر)، اسحاق ارمله، 30: 401.

ــ رهبانیت لبنانى مارونى، آنتونیوس شبلى اللبنانى، 30: 801 و 920.

ــ راهبان و فعالیت هاى تبلیغى، آنتونیوس شبلى اللبنانى، 31:654.

ــ یادبود طلایى اولین مراسم عبادى در کلیساى سریانى بیروت، میخائیل الیان سرکیس، 31:779 و 809.

ــ جبرائیل دنبو (1774 ــ 1832) بنیان گذار رهبانیت آنطونى کلدانى، یوسف نادر آنطونى، 31: 801.

ــ آخرین نمود سیاست دینى روسیه در خاور نزدیک (1795 ــ 1914)، آلکسیس بوکولیوبسکى و لوونک الیسوعى، 33: 574.

ــ ملاحظاتى در مورد عملکرد رهبانیت قدیم براى تقریب میان کلیساها و اقوام شرقى (مصور)، پولس پیترس الیسوعى، 34: 321.

ــ چهارمین یادکرد صد سالانه تشکیل رهبانیت یسوعى (1540 ــ 1940)، بونویل الیسوعى، 38: 305.

ــ مدرسه لبنانى در سایه معابد و درخت ها در قرن نوزدهم، لحد خاطر، 41:190.

ــ وصایاى روحى فرانس کومون، رنه موترد الیسوعى، 41: 617.

ــ تاریخ رهبانیت لبنانى مارونى اثر لویس بلیبل، پطرس ساره اللبنانى، 51: 487 و 673 / 52: 20، 188، 322 و 531 / 53: 37 و 196.

ــ مختصرى تاریخى در باب تشکیل رهبانیت مارونى لبنان اثر لویس بلیبل، آنتونیوس شبلى اللبنانى، 51: 279.

ــ برگشت یسوعیان به شرق، ایگناتیوس عبده خلیفه الیسوعى، 54: 720.

ــ اسنادى از تاریخ مرکز روحانیت پاتریاکى کلدانى، یوسف حبّى، 60: 15.

ــ یسوعیان و مجلّه المشرق، تاریخ و اعلام، کمیل حشیمه الیسوعى، 65:9.

ــ معنویت ایگناتیوسى، سیمون دیکلو الیسوعى، 65:35.

ــ رمز و راز رهبانیت یسوعى در فنّ تربیت، فاضل سیداروس الیسوعى، 65:55.

ــ دو هیئت یسوعى اعزامى به سوى قبطیان، شارل لپیو الیسوعى، 65:89.

ــ اندیشه سیاسى مارونى ها در صد سال اخیر، ناصیف نصّار، 65:149.

ــ یسوعیان و حقوق بشر در السالوادور، صلاح بوجوده الیسوعى، 65:87.

ــ یسوعیان و روسیه، کمیل حشیمه الیسوعى، 65:243.

ــ روحانیت شرق سریانى، سلیم دکّاش الیسوعى، 70:113.

ــ مارونى ها و کتاب از قرن پانزدهم تا امروز، سلیم دکّاش الیسوعى، 70:123.

ــ سران کلیساى اسپانیا و گفتوگوى اسلام و مسیحیت، ایگناتیوس گوتیریث دوتران، 70:369.

ــ نشانه هایى از انسان شناسى ایگناتیوسى، فاضل سیداروس الیسوعى، 72:85.

ــ یزیدیّه، انستاس الکرملى، 2: 32، 151، 309، 395، 547، 651، 731 و 830.

ــ صابئین یا مندائیّة، انستاس الکرملى، 3: 486، 680 و 777 / 4: 400، 550، 684، 779، 934 و 1121 / 5: 307، 392 و 488.

ــ معرفى سه دین، انستاس الکرملى، 5: 577.

ــ هلال صابى و تألیفات وى، لویس شیخو الیسوعى، 6: 466 و 649.

ــ پیروان رکوسیّه، هنرى لامنس و انستاس الکرملى، 6: 777 و 928.

ــ مجوس، پطرس عزیز الکلدانى، 7: 12.

ــ خوش آمدگویى به فرزند نورسیده نزد برهمن هاى هند، یوسف افندى غنیمة، 7: 602.

ــ یکى بودن خداى «رشف»، آپولون ورمان، یوسف اوفرد، 8:14.

ــ «نسکو»ى خدا یا نسروک و پرستش آن در سال 1370 قم، یوسف اوفرد، 7:375.

ــ مرقوسیّه و رکوسیّه، انستاس الکرملى، 8: 504.

ــ دیانت کالاّ، ع. م. رعد، 9: 405، 500، 590 و 731.

ــ مسخ در نظر یونانى ها و رومى ها، گلابرت الیسوعى، 9: 608.

ــ مریمانیّه یا بربرانیّه، انستاس الکرملى، 10: 546.

ــ در باب یکى بودن عشتروت و سیاره زهره، یوسف اوفرد، 10: 603.

ــ رکوسیّه و بدعت مشیّت واحده، لویس شیخو الیسوعى، 10: 1120.

ــ الهیات ابتدایى در شرق اردن، پولس سلمان، 18: 412.

ــ ارواح در شرق اردن، پولس سلمان، 8: 561 و 655.

ــ بردیصان و بدعت او، رزق الله غثیمه البغدادى، 18: 977.

ــ قربانى در شرق اردن، پولس سلمان، 19: 21.

ــ مذاهب نوظهورِ فیلسوفان دوران هاى متأخر، یوسف عمشیتى، 19: 517.

ــ پرستش خدایان سورى در قرطبه، رنه موترد الیسوعى، 22: 337.

ــ فرقه هاى اسلامى و آیین مانى، توفیق اسکاریوس، 22: 978.

ــ کتاب نمازها و پیشرفت در کلیساى انگلیکانى، فردینان توتل الیسوعى، 25: 641.

ــ رویدادى مهم در کلیساى انگلیکانى; کتاب نمازهاى عمومى، آنطون صالحانى الیسوعى، 26: 241.

ــ فرقه ها و بدعت ها و مجالس اهل کلام در بغداد در قرن چهارم هجرى، 35: 37.

ــ اقوام سامى و توحید، جان ستارکى، 42: 169.

ــ یزیدیّه اثر بهنام الموصلى السریانى، آنتونیوس شبلى اللبنانى، 45: 533 / 46: 29.

ــ یزیدیّه، ایگناتیوس عبده خلیفة الیسوعى، 47: 571.

ــ چهل حدیث و شروح عربى آن، عبدالقادر قره خان، 47: 764.

ــ آیین هندو، 49: 429.

ــ شاخه هاى شجره امامان اسماعیلیّه، عارف تامر، 51: 581.

ــ اسماعیلیه و قرامطه، عارف تامر 53: 557.

ــ دین نزد اقوام بسیار ابتدایى، مبارک ثابت اللبنانى، 53: 697.

ــ مسیح در اسلام، میشل حایک، 55: 129، 289، 385 و 641.

ــ رواقیون و اسلام، عثمان امین، 58: 397.

ــ منابع یزیدیّه، گرگیس عوّاد، 63: 673.

ــ دو کتاب پیرامون تحوّل اندیشه شیعى: ولایت و رهبرى از عصر سلجوقیان و صفویان تا ایران نوین، جون دنوهیو الیسوعى، 65:331.

 

تـراجـم

ــ تجرّد یوسف مقدس، لویس شیخوالیسوعى، 3:380، 413، و 476.

ــ مقام یوسف نیکوکار در میان اولیاى اطهار، پولس جوون الیسوعى، 4:229.

ــ یوحنّاى مقدس دولاسال، لویس شیخوالیسوعى، 4: 465.

ــ راهب کفیفان، نعمة اللّه الکفرى، 5:605.

ــ دو شهید سورى، لویس گلابرت الیسوعى، 5:945.

ــ ایرلند و رسول آن، یکى از آباى یسوعى ایرلند، 6:318.

ــ ششصدمین سالگشت شهادت جاورجیوس مقدس، لویس شیخوالیسوعى، 6:385 و 526.

ــ مارسهدونا; زندگى و تألیفات، پطرس عزیز الکلدانى، 6:844.

ــ یکهزار و سیصدسال پس از وفات گریگوریوس کبیر، لویس شیخوالیسوعى، 7:987.

ــ زندگى ابرامیوس مقدس، جرجس گراف، 8:258.

ــ دو شهید حبشه، لویس شیخوالیسوعى، 8:512.

ــ ستایش مرد خدا، لویس شیخوالیسوعى، 8: 650.

ــ الگوى کاهنان: ویاناى خورى ارس، لویس شیخوالیسوعى، 8:790.

ــ شهداى مسیحیت در مجارستان، لویس شیخوالیسوعى، 9:49.

ــ الیاس پیامبر، لویس شیخوالیسوعى، 9:707.

ــ رسول هند و ژاپن فرانسیس کسفاریوس، لویس شیخوالیسوعى، 9:1111.

ــ توماى مقدس و کتاب او خلاصه الهیّات، جرجس منش المارونى، 11:366.

ــ ژاندرک، لویس شیخوالیسوعى، 12:321.

ــ افتیمیوس مقدس، پولس پیترس الیسوعى، 12:344.

ــ سه شکوفه گران بها در باغ کلیسا، لویس شیخوالیسوعى، 18:401.

ــ نابغه سریانى ها افرام الملفان، لویس شیخوالیسوعى، 18:721.

ــ ژروم مقدس و شرق، لویس شیخوالیسوعى، 18:961.

ــ شهید استانبول: گومیداس ارمنى کاتولیک، لویس شیخوالیسوعى، 19: 728.

ــ شربل حبیس عنّایا، طانیوس شبلى اللبنانى، 20: 289.

ــ پاپ پیوس یازدهم، لئوپولدفنک الیسوعى، 20:321.

ــ از کاخ پادشاهى تادیرکرمل (لویزه دوفرنس)، رافائیل نخله الیسوعى، 20: 401.

ــ یاور کلیسا و دین: کاردینال روبرتس بلرمین، لویس شیخوالیسوعى، 22:241.

ــ شگفتى هاى عنایت الهى، مارون غصن، 23:6.

ــ قدیسه تریزیا کودک عیسى، کلودشیفراى الیسوعى، 23:641.

ــ پطرس کانیزیوس، لویس شیخوالیسوعى، 24:161.

ــ تکریم شهداى کانادا، ایمانوئل رولان الیسوعى، 24:177.

ــ هفتصدمین سالگشت وفات فرانسیس آسیزى، ایمانوئل رولان الیسوعى، 24:721.

ــ تکریم شهداى انقلاب فرانسه در سال 1792، ایمانوئل رولان الیسوعى، 25:145.

ــ تکریم دو شهید یسوعىِ قربانىِ مقدس: ژاک سالس و گلیوم سوتموش، یکى از آباى یسوعى، 25:219.

ــ جبرى میکائیل شهید لازارى حبشه، یوسف علوان لازارى، 25:241.

ــ جان انتیدطوره بنیان گذار راهبه هاى محبّت بیزانسون، لویس شیخوالیسوعى، 25:459.

ــ شهداى مارونى دمشق، منصور عوّاد، 25:481.

ــ یک فرستاده یسوعى به شرق، شهید انقلاب فرانسه، یوسف لوبون الیسوعى، 25:731.

ــ کلود دولاکومبیار الیسوعى، شرل ابیلا الیسوعى، 28: 161 و 265.

ــ فرانسیس کسفاریوس، جبرائیل عقیقى الیسوعى، 47: 106.

ــ ایگناتیوس دولویولا و رهبانیت یسوعى او، 50: 587.

ــ صدمین سالگشت وفات نعمة الله کساب الحردینى، پطرس ساره اللبنانى، 52: 723.

ــ یوحنّا الکوخى، آنتونیوس شبلى اللبنانى، 58: 11.

ــ ارشیلیدوس مقدس، آنتونیوس شبلى اللبنانى، 58: 160.

ــ اسحاق نینوایى، ایگناتیوس عبده خلیفه الیسوعى و فرانسیس الیسوعى، 59: 439.

ــ گریفون و جبل لبنان، هنرى لامنس الیسوعى، 1: 11، 56، 123 و 145.

ــ بشاره الخورى، لویس شیخو الیسوعى، 3: 97.

ــ ارسانیوس الفاخورى، لویس شیخو الیسوعى، 3: 606.

ــ تاوفیطوس مطران صیدنایا، الکسیوس کاتب، 3: 1068.

ــ یوسف الکلدانى المارونى، جرجس منش، 4:731.

ــ درباره برخى از مشاهیر فرقه کلدانى هاى کاتولیک، پطرس نصرى و ادّى صلیبا ابرهینا، 4:847.

ــ سفیر صمیمى کرملى، انستاس الکرملى، 5:707.

ــ عبدالمسیح لبیان الحلبى، جرجس منش، 5:786.

ــ جرمانوس الشمالى، ب.الشمالى، 5:850.

ــ ارسین ایدنیان، نرسیس صائغیان، 6:24.

ــ نیکولاس الصائغ، لویس شیخو الیسوعى، 6:97.

ــ پطرس التولوى، جرجس منش، 6:769.

ــ مستشرق یسوعى پدربلو، لویس شیخو الیسوعى، 7:1144.

ــ باسیلیوس اسحاق جبیر المرصلى، اسحاق ارمله السریانى، 11: 286.

ــ اثناسیوس سفر العطّار الماردینى، اسحاق ارمله السریانى، 11:563.

ــ اسحاق مطران نینوا، اسحاق ارمله السریانى، 12:215.

ــ افتیموس صیفى مطران صیدا و مؤسس رهبانیت مخلصى، لویس شیخو الیسوعى، 14:641.

ــ سیره جرمانوس معقّد، لویس شیخو الیسوعى، 15:456.

ــ لویس وویلیو قهرمان مطبوعات کاتولیکى در فرانسه، لویس شیخو الیسوعى، 16:801.

ــ کاهنان مارونى حلب در دوران هاى متأخر، جرجس منش المارونى، 17:65.

ــ پولس بلیط الارمنى، جرجس منش المارونى، 17:81.

ــ صالح نعمه، مبارک الرشماوى، 18:435.

ــ روحانى فاضل و عالم: پطرس مکرزل (1828 ـ 1888) پطرس غالب، 20:1052.

ــ زندانى فرانسوى در لبنان فرانسوا دو شطویل (1633 ـ 1644) پطرس ساره اللبنانى، 20:571 و 649.

ــ مبارک متینى اللبنانى، پطرس ساره اللبنانى، 20:852.

ــ فرستاده صحرا: شارل دوفوکو، فردینان توتل الیسوعى، 20:991.

ــ برنردوس فون الیسوعى، رافائل نخله الیسوعى، 21:515.

ــ پطرس نصرى الکلدانى، عبدیشوع طوبیا الموصلى، 21:657.

ــ فرستاده علمانى ویلبرت فرو (1828 ـ 1905) پطرس ساره اللبنانى، 21:762.

ــ جبرائیل گرگور، لویس شیخو الیسوعى، 22:206.

ــ شهید وحدت کلیسا در سرزمین اسلاوها، لویس شیخو الیسوعى، 22: 681.

ــ ادوارد میشل الیسوعى، لویس شیخو الیسوعى، 22:983.

ــ ادى شیر مطران سعرت، سلیمان صائغ الموصلى، 23:36.

ــ نوابغ مدرسه مارونى ها، پطرس غالب، 23:420 و 506.

ــ مارون ایطو راهب لبنانى، طانیوس شبلى اللبنانى، 23:590.

ــ مرحوم لویس شیخو الیسوعى، 26:1.

ــ آنطون مرقس، یوسف عمشیتى، 26:37.

ــ مرحوم لویس شیخو، بشیر قصّار، 26: 81.

ــ شیخو و تاریخ، هنرى لامنس الیسوعى، 26: 204.

ــ بزرگ مؤلفان و مورخان: لویس شیخو، عیسى اسکندر المعلوف، 26: 461.

ــ در کنار قبر لویس شیخو، 27: 1.

ــ لوسیان کاتن، فؤادافرام البستانى، 27:537.

ــ پطرس شبلى (1871 ـ 1917)، هنرى لامنس الیسوعى، 27:616.

ــ پولس مسعد، آگوستین البستانى، 28:721.

ــ لورنسیوس الحیمرى الدیرانى، لویس حدارى، 28:85 و 922.

ــ پاتریاک ارمیا العمشیتى (مصوّر)، یوسف العمشیتى، 29:364 و 454.

ــ خاندان یوحناى دمشقى (مصوّر)، هنرى لامنس الیسوعى، 29: 481.

ــ هنرى لامنس (1862 ـ 1937) فردینان توتل الیسوعى، 35:161.

ــ جبرائیل لوونک (1868 ـ 1938) 36:145.

ــ سباستیان رونزوال (1865 ـ 1937) 35:1.

ــ جرمانوس فرحات (مصوّر)، فردینان توتل الیسوعى، 32: 261.

ــ یوحناى شامى ملقب به ابن عبرى، مخایل الرّجى، 48: 129.

ــ اسحاق ارمله السریانى، ایگناتیوس عبده خلیفه الیسوعى، 48: 714.

ــ لویس شیخو الیسوعى، پطرس ساره اللبنانى، 51: 640.

ــ پاتریاک یوسف حبیش، آنتونیوس شبلى اللبنانى، 58: 313، 439 و 671.

ــ شیخ سلیمان ظاهر (1873 ـ 1960)، جرجى ابراهیم نصر، 63: 93.

ــ ابراهیم حرفوش، جرجى ابراهیم نصر، 63: 135.

ــ ابن عبرى، لویس شیخو الیسوعى، 1: 289، 365، 413، 449، 505، 555 و 605.

ــ ابو طیب المتنّبى، فؤاد افرام البستانى، 25: 915 / 26: 51.

ــ فارابى و توماس یا مدینه فاضله و جزیره طوبى، فؤاد افرام البستانى، 26: 106.

ــ ابوفراس حمدانى، فؤاد افرام البستانى، 26: 265.

ــ ابن سعود و وهابیان، هنرى لامنس الیسوعى، 26: 337.

ــ امیة بن ابى صلت، میشل سلیم کمید، 26: 489 و 626.

ــ ابن سعود، هنرى لامنس الیسوعى، 26: 525.

ــ جاحظ، فؤاد افرام البستانى، 26: 532 و 662.

ــ اعشى، میشل سلیم کمید، 26: 809 و 908.

ــ شیخ ناصیف یازجى، فؤاد افرام البستانى، 26: 834 و 923.

ــ عماد الدین اصفهانى، حبیب زیّات، 35: 192.

ــ فرزدق، فؤاد افرام البستانى، 38: 133.

ــ هنرى برگسون، شارل مالک، 39: 113.

ــ ناصر خسرو; شاعر، جهانگرد و فیلسوف، عارف تامر، 50: 275.

 

 

 [1]. شماره سمت راست (قبل از دو نقطه) نشان دهنده سال انتشار و شماره یا شماره هاى سمت چپ نشان دهنده شماره صفحه است. گفتنى است که مجموعه شماره هاى انتشار یافته المشرق در هر سال در یک یا دو مجلّد با شماره متوالى صفحات چاپ شده اند.