بررسی رویکرد اخلاقی کتاب ارمیا و اناجیل همدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

اصلاح رویکرد اخلاقی در یهودیت رویه‌ای بود که از دوران انبیا آغاز شد. موعظه‌های شورانگیز پیامبران بنی‌اسراییل رهیافت تازه‌ای به اخلاق بود و همه انبیا در پیدایش این رهیافت نقشی داشته‌اند. اما پیامبر خیرخواه و نقادی چون ارمیا نقش مؤثرتری را ایفا کرده است. نگاه ارمیا به اخلاق تا اندازه زیادی به آنچه از عیسی در اناجیل همدید روایت شده مشابهت دارد. اخلاق در اناجیل همدید بر محور شخص و زندگی عیسی استوار است و همواره به عنوان نمونه اخلاقی پیش روی مسیحیان در جامعه حضور دارد. هدف اخلاق در این اناجیل ورود به ملکوت خداوند است و شریعت یگانه راه رستگاری نیست، آن‌گونه که شریعت خشک فریسی بر آن استوار است. ارمیای نبی و اناجیل همدید به مفاهیمی چون اطاعت و خشیت درونی، پرهیز از ریاکاری و ناکافی بودن تن دادن ماشین‌وار به اخلاق تأکید داشته‌اند. در این مقاله می‌کوشیم رویکرد اخلاقی ارمیا و عیسی را به روایت کتاب ارمیا و اناجیل همدید مقایسه کنیم.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


کتاب مقدس.
شولتز، ساموئل (1373). عهد عتیق سخن می‌گوید، ترجمه: مهرداد فاتحی، تهران: نشر شورای کلیساهای ربانی.
ابا ابان (1358). قوم من تاریخ بنی‌اسراییل، تهران: کتاب‌فروشی یهودا بروخیم و پسران.
هگل، فریدریش (1369). استقرار شریعت در مذهب مسیح، ترجمه: باقر پرهام، تهران، نشر آگاه.
یاسپرس، کارل (1373). مسیح، ترجمه: احمد سمیعی، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی.
اپستاین، ایزیدور (1385). یهودیت: بررسی تاریخی، ترجمه: بهزاد سالکی، چاپ اول، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم (1384). یهودیت، چاپ دوم، قم: نشر نگاه نو.
سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم (1385). کتاب مقدس، چاپ دوم، قم: نشر نگاه نو.
المسیری، عبدالوهاب (1383). «ارمیا و فریسیان»، در: دایره المعارف یهود، یهودیت و صهیونیزم، تهران: نشر دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، ج5.
صادق‌نیا، مهراب (1384). «مسیح و شریعت موسوی»، در: مجله هفت آسمان، ش27، ص31ـ54.
هریسون، ر.ک (1992). التفسیر الحدیث الکتاب المقدس (العهد القدیم ارمیا)، ترجمه: ادوارد وریع عبد المسیح، قاهره: دار الثقافه.
ریجسکی، م. (2002). انبیاء التورات و النبوءات التوراتیه، ترجمه: الدکتور آحو یوسف، دمشق: دار الینابیع.
سعید، حبیب (بی‌تا). المدخل الی الکتاب المقدس، قاهره: دار التألیف و النشر الکنیسه.
محمدیان، بهرام (1381). دایرة المعارف کتاب مقدس، چاپ اول، تهران، انتشارات سرخدار.
Skolnik, Fred (2007). "Jeremiah" in: Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 11, NewYork, Thomson Gale.