اخلاق و دین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آکسفورد گروه فلسفه دین

2 دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب