کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 2
1. مبانی حقوق بشر در آیین هندو

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 39-68

آرویند شارما؛ سید سعید رضا منتظری


2. آیین بودا و حقوق بشر

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 133-154

جیمز فردریکز؛ علیرضا شجاعی