کلیدواژه‌ها = سنت مسیحی
تعداد مقالات: 2
1. گزارشِ کتاب شرق یونانی و غرب لاتینی؛ مطالعه‌ای در سنت مسیحی

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-138

وحید ستارزاده


2. سنت در کلیسای باستان

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-46

محمد حقانی فضل