کلیدواژه‌ها = روح
تعداد مقالات: 2
1. خودم را گم کرده‌ام رؤیای پروانه جوانگ‌زه

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 201-222

جی هوآ یوآ؛ زینب شعبان


2. کرمه و سمساره در آیین جینه

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 127-150

وحید پزشکی