کلیدواژه‌ها = شرق یونانی و غرب لاتینی
تعداد مقالات: 1
1. گزارشِ کتاب شرق یونانی و غرب لاتینی؛ مطالعه‌ای در سنت مسیحی

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-138

وحید ستارزاده